Аналіз показника часу портового обслуговування


  • Yu.O. Navrozova Одеський національний морський університет
Ключові слова: Ключові слова: час портового обслуговування, якість, тип суден, аналіз.

Анотація

 У статті аналізується показник «час, проведений в порту», впроваджений ЮНКТАД, який включає час від моменту заходу судна в межі порту до моменту його виходу за межі, незалежно від мети перебування. Індикатор не враховує середній розмір судна, кількість суднозаходів, розподіл часу по видам операцій тощо. Важливість аналізу показника часу пояснюється його впливом на якість портового обслуговування, ефективності порту в цілому за рахунок більш повного задоволення клієнтури в якісному та вартісному аспектах.
Середній час у порту по всьому світу оцінюється в 1,37 дня або 33 години. Контейнеровози відрізняються найкращими характеристиками – менше 24 годин вмежах порту. Головними країнами, де забезпечується мінімальний час обслуговування суден за всіма типами суден, є Японія, республіка Корея, Сінгапур та Китай. Так, найкоротший час в Японії для контейнеровозів складає 0,29 дня, чи 7
год., для танкерів – 0,45 дня, чи 11 год., для балкерів – 1,08 дня, чи 26 год. Лідером серед європейських регіонів є Скандинавія/Балтика як в цілому, так і на ринку контейнерного обслуговування (14,6 год.), а також обслуговування балкерів (57,6 год.) та газовозів (16,8 год.).
Для аналізу показника часу портового обслуговування рекомендується вести статистичний облік часу в розрізі всіх видів операцій з судном та вантажем за типами суден (видами вантажу), сумарного терміну завершеного переміщення вантажу через порт, сумарного терміну завершеного обслуговування судна, часу документального оформлення, отримання інформації, виконання
додаткових неосновних послуг.

Посилання

1. UNCTAD, 2017. 21 p. URL: https://unctad.org/en/PublicationChapters/rmt2017ch4_en.pdf
2. Наврозова Ю.А. Аспекты качества обслуживания на контейнерных терминалах. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Вип. 40. Одеса: ОНМУ, 2012. С. 5-14.
3. Аболенцева Н.О. Методы оценки и повышения конкурентоспособности операторов морских контейнерных терминалов: автореферат дис. …канд. экон. наук 08.00.05. Санкт-Петербург, 2008. 19 с.
4. Кузнецов А.Л., Китиков А.Н. Протопович С.Н. Расчет времени ожидания и занятости причала для произвольных судов, неоднородных причалов и произвольных характеристиках потока судов. Транспортное дело Россиию. №1. Изд-во: Редакция газеты «Морские вести России», 2013. С.36-40
5. Минеев С.К. Влияние организации обслуживания судов на пропускную способность портов. Журнал Университета водных комуникаций. Выпуск 3, 2013. С.147-152. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanieorganizatsii-obsluzhivaniya-sudov-na-propusknuyu-sposobnost-portov
6. Notteboom, T. The time factor in liner shipping services. Maritime Economics & Logistics 8 (1), 2006. 19-39
7. Bart W. Wiegmans, Piet Rietveld, Peter Nijkamp. Container terminal services and quality. Serie research memoranda: Amsterdam, 2001. 17 p.
8. Ляликов С. Крупнотоннажные суда в украинских портах: каждый день «на вес золота» , 2013. URL: https://cfts.org.ua/articles/krupnotonnazhnye_suda_v_ukrainskikh_portakh_kazhdyy_den_na_ves_zolota_13598 9. Port Performance Freight Statistics Program. Annual Report to Congress,2017. 282 р.
10. European Port Industry Sustainability Report 2017. 90 р. URL: http://www.portopia.eu/wp-content/uploads/2017/11/D8.3-Annex4-European PortIndustrySustRep2017.pdf
11. Average time in port for vessels departing Hong Kong by ship type and Ocean/River, 2018. URL: https://www.mardep.gov.hk/en/publication/ pdf/portstat_1_y_a5.pdf
REFERENCES
1. UNCTAD (2017), 21. Retrieved from https://unctad.org/en/Publication Chapters/rmt2017ch4_en.pdf [in English].
2. Navrozova,Yu.A. (2012). Aspekty kachestva obsluzhivaniya na konteynernykh terminalakh [aspects of service quality on container terminals]. Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transportі – Development of
management and entrepreneurship methods on transport. Vip. 40. Odesa: ONMU, 5-14 [in Russian].
3. Abolentseva, N.O. (2008). Metody otsenki i povysheniya konkurentosposobnosti operatorov morskikh konteynernykh terminalov [Methods for assessing and improving the competitiveness of operators of sea container terminals]. Avtoreferat dis. … kand. ekon. nauk 08.00.05. Sankt-Peterburg, 19 [in Russian].
4. Kuznetsov, A.L.. Kitikov A.N. & Protopovich S.N. (2013). Raschet vremeni
ozhidaniya i zanyatosti prichala dlya proizvolnykh sudov. neodnorodnykh
prichalov i proizvolnykh kharakteristikakh potoka sudov [Calculation of
waiting time and berth employment for arbitrary ships, heterogeneous berths
and arbitrary characteristics of the ships flow]. Transportnoye delo Rossiiyu
– Transport business of Russia, №1. Izd-vo: Redaktsiya gazety «Morskiye
vesti Rossii», 36-40 [in Russian].
5. Mineyev S.K. (2013). Vliyaniye organizatsii obsluzhivaniya sudov na propusknuyu sposobnost portov [Impact of ship service organization on port capacity]. Zhurnal Universiteta vodnykh komunikatsiy – The Journal of the University of Water Communications. Vypusk 3, 147-152. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-organizatsii-obsluzhivaniya-sudov-na-propusknuyu-sposobnost-portov [in Russian].
6. Notteboom, T. (2006). The time factor in liner shipping services. Maritime Economics & Logistics 8 (1), 19-39 [in English].
7. Bart W. Wiegmans, Piet Rietveld & Peter Nijkamp (2001). Container terminal services and quality. Serie research memoranda: Amsterdam, 17 [in English].
8. Lyalikov S. (2013).Krupnotonnazhnyie suda v ukrainskih portah: kazhdyiy den «na ves zolota» [Large-tonnage vessels in Ukrainian ports: every day «worth its weight in gold»]. Retrieved from https://cfts.org.ua/articles/krupnotonnazhnye_suda_v_ukrainskikh_portakh_kazhdyy_den_na_ves_zolot
a_ 13598 [in Russian].
9. Port Performance Freight Statistics Program (2017). Annual Report to Congress, 282 [in English].
10. European Port Industry Sustainability Report 2017. 90. Retrieved from http://www.portopia.eu/wp-content/uploads/2017/11/D8.3-Annex4-Euro-peanPortIndustrySustRep2017.pdf [in English].
11. Average time in port for vessels departing Hong Kong by ship type and
Ocean/River (2018). Retrieved from https://www.mardep.gov.hk/en/publication/pdf/portstat_1_y_a5.pdf [in English].

Переглядів анотації: 10
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2018-12-18