Теоретичні основи оцінки ризиків транспортнологістичних компаній


  • O. V. Polishchuk Одеський національний морський університет
  • V. V. Shcherbyna Одеський національний морський університет
Ключові слова: транспортно-логістична система, логістичні ризики, аналіз ризиків, управління ризиками, передача ризику

Анотація

Стаття присвячена дослідженню логістичних ризиків, особливостям їх оцінки і способам управління ризиками транспортно-логістичних компаній. У статті дано визначення логістичного ризику, виділені цілі управління ризиками в логістиці, способи впливу на ризики, наведена концептуальна схема оцінки ризиків транспортнологістичних компаній.

Посилання

1. Бадалова А.Г. Система управління ризиками: методологія, організаційно-інформаційне забезпечення, ефективність впровадження: Монографія. − М .: Станкін, ЯНУСК, 2007. − 328 с.

2. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимі-рювання. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

3. Кальченко А.С. Логістика. – К.: КНЕУ, 2000. – 295 с. 4. Легостаева Н.В. Управление рисками в транспортно-экспедиторских компаниях: Автореф. дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.05. – СПб., 2011. – 21 с.

5. Лук’янова В.В. Економічний ризик: Навч. посібник / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач – К.: Академвидав, 2007. – 464 с

6. Развитие транспорта и логистики: выявление и оценка синергетических эффектов / Под общ. ред. Е.В. Будриной, В.С. Лукинского. – СПб.: СПбГИЭУ, 2006. – 229 с.

7. Семенова К.Д. Виявлення та оцінка ризиків як елемент забезпечення конкурентоспроможності підприємства / К.Д. Семенова, К.І. Тарасова // Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: Монографія / За заг. ред. О.Г. Янкового. – Одеса: Атлант, 2013. – С. 337-352.

Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2016-12-22