Таксономічний підхід до вивчення сутності стратегічного управління


  • Y. Didovych Ужгородський національний університет
  • V. Marhitych Ужгородський національний університет
  • K. Latynin Ужгородський національний університет
  • I. Chekan Ужгородський національний університет
Ключові слова: стратегічне управління, науковий підхід, таксономія, класифікація, ознака, технологічність, структурність, інтегральність

Анотація

Стаття присвячена проблематиці виявлення сутності стратегічного управління, чому слугує застосування таксономічного методу. Його сутність дозволяє виявити основні ознаки сучасних підходів та провести їх класифікацію. Дослідження дозволило виділити три групи точок зору на сутність стратегічного управління, які панують в сучасній науковій думці. Запропонована класифікація містить технологічний, структурний та інтегральний сигнуми.

Посилання

1. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 302 с.

2. Соловьев В.С. Стратегический менеджмент: Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс; Новосибирск: Сиб. соглашение, 2002. – 448 с.

3. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навч. посібник / П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковська, Н.В. Яшкіна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Алеута, 2008. – 478 c.

4. Ревенко О.В. Стратегічне управління розвитком підприємства: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. – Харків, 2006. – 153 с.

5. Хорин А.Н. Стратегический анализ / А.Н. Хорин, В.Э. Керимов. – М.: Эксмо, 2006. – 288 с.

6. Забелин П.В. Основы стратегического управления: Учебн. пособие / П.В. Забелин, Н.К. Моисеева. – М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998. – 195 с.

7. Мікловда В.П. Регіон: проблеми стратегічного розвитку / В.П. Мікловда, Н.Ю. Кубіній, Г.М. Ножова, Т.Ю. Климко. – Ужгород: Ліра, 2008. – 196 с.

8. Марцін В.С. Деякі підходи до стратегічного планування в умовах ринкової трансформації / В.С. Марцін // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 220-224.

9. Палига Є.М. Інституціональні проблеми корпоративного управління // Регіональна економіка. – 2010.– № 2. – С. 7-17.

10. Конкурентоспроможність економічних систем та стратегічне управління нею: гносеологічний та утилітарний ракурси: Монографія / В.П. Мікловда, Ф.Ф. Шандор, Н.Ю. Кубіній та ін. – Мукачево: Карпатська вежа, 2015. – 420 с.

Переглядів анотації: 60
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2016-12-22