[1]
Stolyarov, G. і Pyenova, R. 2016. Теоретичні аспекти формування системи планування та бюджетування на підприємстві. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 4(57) (Груд 2016), 84-94.