(1)
Stolyarov, G.; Pyenova, R. Теоретичні аспекти формування системи планування та бюджетування на підприємстві. daemmt 2016, 84-94.