Stolyarov, G., & Pyenova, R. (2016). Теоретичні аспекти формування системи планування та бюджетування на підприємстві. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, (4(57), 84-94. Retrieved із http://daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/80