[1]
G. Stolyarov і R. Pyenova, Теоретичні аспекти формування системи планування та бюджетування на підприємстві, daemmt, no 4(57), pp 84-94, Груд 2016.