№ 2 (63) (2018)

SSN: 2226-1915

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Одеський національний морський університет.

Галузь науки: Управління та адміністрування, економіка.

Опубліковано: 2018-05-30
Опубліковано: 2018-07-28

Articles