д-р економ. наук, проф., проректор з наукової роботи Одеського національного морського університету І.В. Савельєва (Україна) (гол. редактор)

savirina@gmail.com

д-р економ. наук, проф., завідувач кафедри національної економіки Національного університету «Одеська юридична академія»  О.М. Кібік (Україна) (заст. гол. редактора)

kibik@ukr.net

канд. економ. наук., доц., завідувач кафедри «Підприємництво та туризм» Одеського національного морського університету Ю.О. Наврозова (Україна) (відп. секретар)

yuliana_docent@hotmail.com

 

канд. економ. наук., доц., доцент кафедри «Підприємництво та туризм» Одеського національного морського університету М.В. Матвієнко (Україна) (техн. секретар)

marinimus029@gmail.com

 

д-р економ. наук, проф., завідувач кафедри «Менеджмент і маркетинг» Одеського національного морського університету М.Я. Постан (Україна) (Голова редколегії)

postan@ukr.net

д-р економ. наук, проф. кафедри транспортного бізнесу,
Московського державного університету шляхів сполучення П.В. Куренков (Росія)

petrkurenkov@mail.ru

 

PhD, професор кафедри економіки домашніх господарств та екології Афінського університету Арокопіо Дж. Маліндретос (Греція)

gmal@hua.gr

 

д-р економ. наук, проф., професор Щецинського Технологічного університету  М. Плючинський (Польща)

 michal.plucinski@wzieu.pl.

 

PhD, інженер, MBA, кафедри економіки, менеджменту та маркетингу, проректор Вищої школи міжнародного бізнесу в Пряшові Є. Є. Гвіздова (Словаччина)

hvizdova@ismpo.sk

 

канд. економ. наук., професор, професор кафедри економіки підприємства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Н.Ю. Кубіній (Україна)

njkubiniy@gmail.com

 

д-р економ. наук, проф., завідувач кафедри «Управління логістичними системами і проектами» Одеського національного морського університету І.О. Лапкіна (Україна)

lapkina@ukr.net

 

д-р економ. наук, проф., завідувач кафедри «Економічна теорія і підприємництво на морському транспорті» Національного університету «Одеська морська академія М.Т. Примачов

prima.nik1@yandex.ru

 

д-р економ. наук, проф., проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка» Н.І. Чухрай (Україна)

chuhraj@polynet.lviv.ua

 

д-р економ. наук, проф., завідувач кафедри «Економіка та облік» Харківського  торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету Н.В. Якименко-Терещенко (Україна)

mtk_gd@ukr.net