Динамические модели конкуренции между видами транспорта


  • J.L. Deneubourg Université libre de Bruxelles
  • A. de Palma Université libre de Bruxelles
  • D. Kahn Université libre de Bruxelles
Ключові слова: види транспорту, динамічні моделі конкуренції, біфуркація, порядок із хаосу

Анотація

У роботі представлена методологія підходу до аналізу проблеми вибору виду транспорту. Задача досліджується в динаміці, що дозволяє показати роль, яку відіграють флуктуації поведінки споживачів при виборі виду транспорту. Методологія включає детермінований аспект, який виражається в еволюції у часі числа споживачів виду транспорту та грунтується на деяких припущеннях щодо переваг кожного виду, що залежать від флуктуацій людської поведінки. Таким чином, задача полягає в пошуку рішень детермінованих рівнянь, що описують систему, і дослідженні еволюційного шляху розвитку цієї системи. Для ілюстрації методології та обгрунтування динамічного підходу нами побудовані дві моделі конкуренції між двома видами транспорту.

Посилання

1. Deneubourg J.L., de Palma A., Kahn D. Dynamic Mo- dels of Competition Between Transportation Modes // Environment and Planning. − 1979. − 2. − P. 665-673.

2. Haight F.A. Mathematical Theories of Traffic Flow (Academic Press, New York) (русский перевод: Хейт Ф. Математическая теория транспортных потоков. − М.: Мир, 1966.

3. Nicholas G., Prigogine I. Self-Organization in Nonequalibrium Systems (John Wiley, New York) (рус- ский перевод: Г. Николис, И. Пригожин. Самоорга- низация в неравновесных системах. − М.: Мир, 1979.

Переглядів анотації: 56
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2015-09-30