Вплив кадрового маркетингу на імідж круїзної компанії


  • O.S. Vlasenko
  • E. Iunusova
Ключові слова: маркетинг пepcoнaлy, імідж, круїзна компанія, poбочий колектив

Анотація

У статті проаналізовано відносини між людськими ресурсами та маркетингом, що створює імідж круїзної кoмпаніі. Метою даного дослідження є показати, що розгляд та задоволення потреб внутрішніх клієнтів (співробітників) і зовнішніх (потенційних співробітників, клієнтів для товарів і послуг) будує позитивний імідж компанії як роботодавця і є частиною ідеї корпоративної соціальної відповідальності, яка дає компанії більше прибутку і велику конкурентоспроможність.

Посилання

1. Асаул А.Н. Маркетинг-менеджмент в строитель- стве / А.Н. Асаул, В.П. Грахов. – М.: Изд-во «Гумма- нистика», 2006. – 267 с.

2. Ильин А.И. Управление предприятием и персоналом. – СПб.: Питер, 2008. – 356 с.

3. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии: Перевод с англ. – М.: Вильямс, 2005. – 456 с.

4. Решетникова И.И. Формирование и развитие дело- вого имиджа фирмы. – М.: Экономика, 2008. – 272 с.

5. Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления – М.: ИНФРА-М, 2005. – 384 с.

6. Федосеев В.Н. Управление маркетингом. – М.: Мартъ, 2006. – 278 с.

7. Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации. – М.: Перспектива, 2006. – 248 с.

Переглядів анотації: 57
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2015-10-30