Корпоратизація підприємств транспортно-інфраструктурного комплексу України: досвід та проблеми розвитку


  • V. Shemaev Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, Україна
  • P. Tolok Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ, Україна
Ключові слова: корпоратизація, транспортна інфраструктура, державні підприємства, державно-приватне партнерство, морські порти

Анотація

Розглянуто проблему корпоратизації підприємств транспортно-інфраструктурного комплексу України. Проаналізовано міжнародний та вітчизняний досвід та моделі корпоратизації державних підприємств, визначено проблеми та слабкості корпоратизації у сфері транспортної інфраструктури. Запропоновано трьохстадійну трансформацію форми власності для вітчизняних державних стивідорних компаній – морських торговельних портів.

Посилання

1. Баліна С.Н. Правові основи приватизації в Україні та її захист від злочинних посягань: Навч. посібник / С.Н. Баліна, В.Ф. Ущаповський. – К.: Атіка, 1999. – 160 с. 2. Вінник О.М. Корпоративні і партнерські відносини: проблеми правового регулювання: Монографія / О.М. Вінник. – К., 2010. – 166 с. 3. Заруба П. Правове регулювання приватизаційних процесів: зарубіжний досвід та українські реалії / П. Заруба // Підприємництво, госп-во і право. – 2005. – № 6. – С. 89-92. 4. Погрібний Д.І. Корпоративні права держави: поняття, підстави виникнення, механізм реалізації / Д. І. Погрібний. – Харків: ФІНН, 2009. – 168 c. 5. Рубан В.Г. Особливості правового регулювання приватизації стратегічних підприємств України / В.Г. Рубан // Часоп. Акад. адвокатури України. – 2009. – № 5. – С. 1-6. 6. Рудяга І.М. Щодо корпоратизації активів Укрзалізниці: моделювання холдингових відносин / І.М. Рудяга // Економічна теорія та право. – 2016. – № 4 (27). – С. 227-239. 7. Селіванова І.А. Приватизація та відчуження державного майна: співвідношення понять / І.А. Селіванова // Право України. – 2004. – № 6. – С. 121-126. 8. Томчишен С.В. Особливості набуття акціонерним товариством права власності на державне майно, передане до його статутного капіталу в процесі корпоратизації та приватизації державних підприємств / С.В. Томчишен // Від громадянського суспільства до правової держави: Тези ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (24 квіт. 2008 р.). – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – С. 214-216. 9. Alternative Port Management Structures and Ownership Models. – [Electronic resource] – Way of access: http://www.ppiaf.org/ppiaf/ sites/ ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/module3/port_reform. html. 10. Modeling SOE's to Support Corporatization & Commercialization in Emerging Economies. – [Electronic resource]. – Way of access: http://www. ip3.org/modeling-soe-s-to-support-corporatization-commercialization-inemerging-economies.html. 11. Corporatization through Public-Private Partnerships. – [Electronic re- source]. – Way of access: http://www.maldivespartnershipforum. gov. mv/ pdf/Corporatization%20through%20PPP.pdf. 12. Canadian Council for Public-Private Partnerships. [Electronic resource]. – Way of access: http://www.pppcouncil.ca/web/Knowledge_ Centre/What_ are_P3s_/Definitions_Models/web/P3_Knowledge_Centre/About_P3s/Defi nitions_Models.aspx?hkey=79b9874d-4498-46b1-929f-37ce461ab4bc. 13. Canadian Council for Public-Private Partnerships: Project details: Enwave. – [Electronic resource]. – Way of access: http://p3spectrum. ca/project/.
Private-Public Partnerships: Contracts and Risks [Electronic source] — Way of access: http://www.regulationbodyofknowledge.org/faq/pppTypes. 15. World Bank (2017). Achieving full and effective corporatization of port authorities: reform models from global experience. – [Electronic resource]. –http://documents.worldbank.org/curated/en/710621508517325031/ Achieving-full-and-effective-corporatization-of-port-authorities-reform-modelsfrom-global-experience.

Переглядів анотації: 146
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2017-12-30