Складові економічного потенціалу транспортно–експедиторської компанії та підходи до його оцінки


  • N.G. Grebennyk Одеський національний морський Університет
  • Т.V. Buts Одеський національний морський Університет
Ключові слова: економічний потенціал, транспортно-експедиторська компанія, предметні складові економічного потенціалу підприємства

Анотація

В статті досліджене співвідношення ресурсного та економічного потенціалів підприємств. Економічний потенціал підприємства найчастіше розкривається в процесі дослідження сукупності характеристик: реальні ресурси підприємства, можливі потенційні резерви, здатність до використання потенціалу, рівень і результати його реалізації. Визначені та ретельно описані основні предметні складові економічного потенціалу транспортно-експедиторської компанії з врахуванням галузевих особливостей. До їх числа слід віднести: виробничий, фінансовий, трудовий, ринковий, організаційно-інформаційний, інноваційний та логістичний потенціали транспортно-експедиторської компанії. Розглянуті підході до оцінки економічного потенціалу транспортно-експедиторської компанії: ресурсний, структурний та цільовий. Наведено, що в транспортно-експедитор-ській діяльності є свої особливості у визначенні економічного потенціалу, які викликані характером виробничого процесу і особливостями продукції компанії. Проведене дослідження показало, що універсальної методики визначення величини або рівня економічного потенціалу ТЕК немає. В роботі пропонується проаналізувати виробничий, фінансовий, трудовий, ринковий, організаційно-інформаційний, інноваційний та логістичний потенціали ТЕК. Дослідження стану та структури цих складових дозволить зробити висновок про стан та ефективність використання економічного потенціалу ТЕК та оперативно визначати внутрішні можливості і слабості компанії, виявляти сховані резерви з метою підвищення ефективності її діяльності на ринку транспортних послуг.

Посилання

1. Zakon Ukrainy «Pro transportno–ekspedytors'ku diial'nist'» [ The law of Ukraine «On transport forwarding activity»]. – Retrieved from: http://zakon.rada. gov. ua/laws/show/1955-15 (data obrascheniya: 30.09.2018) [in Ukrainian].
2. Havva, V.N. (2004) Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsiniuvannia: Navchal'nyj posibnyk [The potential of the company: development and evaluation: Textbook]. Kyiv: Tsentr navchal'noi literatury [in Ukrainian].
3. Grebennyk N.G. (2005) Poniatye, struktura y otsenka ekonomycheskoho potentsyala maloho predpryiatyia morskoho transporta [The concept, structure and assessment of the economic potential of a small marine transport enterprise]. Ekonomika transportnogo kompleksu – Economy of the transport complex, 8, 114-121 [in Russian].
4. Krasnokuts'ka, N.S. (2005) Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsiniuvannia: Navchal'nyj posibnyk [The potential of the company: development and evaluation: Textbook]. Kyiv: Tsentr navchal'noi literatury [in Ukrainian]. 5. Okorokova, L.H. (2001) Resursnyj potentsyal predpryiatyj [Resource potential of enterprises]. – St. Petersburg: S-PbHTU. [in Russian].
6. Raytskyj, K.A. (2004) Ekonomyka orhanyzatsyy (predpryiatyia): uchebnyk. [Economics of organization (enterprise): textbook]. Moskva: «Dashkov y K0». [in Russian].
7. Komarov, M.A. & Romanov, A.N. (2002). Resursnyj potentsyal ekonomycheskoho rosta [Resource potential for economic growth]. Moskva: Put' Rossyy [in Russian].
8. Zabolotskaia, N.V. (2009). Otsenka ekonomycheskoho potentsyala predpryiatyia [Assessment of the economic potential of the enterprise]. Retrieved from: https://www.lawmix.ru/bux/33235 (data obrascheniya: 30.09.2018) [in Russian].
9. Lapin Ye.V. (2006) Ekonomichnyj potentsial pidpryiemstva promyslovosti: formuvannia, otsinka, upravlinnia [Economic potential of industrial enterprises: formation, evaluation, management]. Kharkiv: NTU «Kharkivs'kyj politekhnichnyj in-t» [in Ukrainian].
10. Hart, T. (2015) System of the enterprise economic potential enhancement planning. International Journal of Economics and Society, 81-85 Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.695.2624& rep= rep1 & type=pdf. (data obrascheniya: 30.09.2018) [in English].
11. Makarova, H.S. (2011). Formy otsinky ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva [Forms of assessment of the economic potential of the enterprise] // Ekonomika pidpryiemstva ta upravlinnia vyrobnytstvom – Enterprise economics and production management, 5, 89-92 [in Ukrainian].
12. Popov, V.E. (2002). Rynochnyj potentsyal predpryiatyia [The market potential of the enterprise]. Moskva: Ekonomyka [in Russian].

Переглядів анотації: 52
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2018-09-30