Використання досвіду кт-фондів для відродження суднобудівної галузі України


  • V. O. Diordiiev Інститут проблем ринку та економіко екологічних досліджень НАН України
Ключові слова: КТ-фонди, КТ-фінансування, суднобудівна галузь, суднобудування, інвестування, фінансування, командитне товариство

Анотація

У статті досліджено існуючі умови підвищення ефективності фінансування вітчизняної суднобудівної галузі через запровадження механізму, який виявився ефективним та прогресивним в економіці Німеччини – створення фондів на основі командитних товариств. Проведено аналіз німецького досвіду з метою виявлення та структурування проблем та передумов його імплементації для відтворення економічної міці української суднобудівної індустрії. Проведено дослідження потенціалу та особливостей застосування даного механізму в українських реаліях з огляду на перспективні зміни в нормативно-правовій базі, що регулює діяльність економічних суб’єктів галузі. Визначено, що головний акцент має бути зроблено на виявленні резервів підвищення ефективності фінансування про-ектів суднобудування в Україні шляхом консолідації та ефективного управління існуючими ресурсами і використання перспектив залучення через механізм КТ-фондів коштів українських та іноземних інвесторів з різними масштабами наявних ресурсів. Водночас, зростаюча роль інноваційного чинника і пов'язані з цим перспективи отримати у короткі терміни очікуваний економічний ефект від запровадження КТ-фондів в Україні не дають можливості розраховувати на швидкі результати підвищення ефективності суднобудування через ситуацію, яка склалася у державі з впровадженням та практичним використанням новітніх наукових розробок і їх масовою адаптацією. Для вирішення цієї проблеми потрібні дієві інструменти стимулювання інвестування через КТ-фонди саме в інноваційні розробки в сфері суднобудування на рівні держави, галузі, конкретних судно-будівних підприємств.

Посилання

1. Borshch, V.I. (2014). Stan ta problemy` rozvy`tku pidpry`yemstv sudnobudivel`noyi galuzi promy`slovosti Ukrayiny` [The current state and problems of development of Ukrainian shipbuilding industry] // Ekonomika: realiyi chasu – Economics: time realities, № 3, 22-29 [in Ukrainian].
2. Zinchenko, A.I. (2009). Instrumentarij zabezpechennya rozvy`tku sudnobudivny`h pidpry`yemstv v Ukrayini: avtoref. dy`s. kand. ekon. nauk: 08.00.04 [Toolkit for the development of shipbuilding enterprises in Ukraine: synopsis of the Economics Ph. D. thesis: 08.00.04] / А.І. Zinchenko. – Odesa, 18 [in Ukrainian].
3. Melnyk, N.O. (2013). Suchasni problemy` sudnobuduvannya Ukrayiny` [Modern problems of the Ukrainian shipbuilding] // Modern directions of theoretical and applied researches. – [Online resource]. Retrieved from: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-ofindividual-conferences/ march-2013 [in Ukrainian].
4. Pashko, D.V. (2009). Finansovo-ekonomichny`j mexanizm modernizaciyi sudnobuduvannya v Ukrayini: avtoref. dy`s. kand. ekon. nauk: 08.00.03 [Financial and economic mechanism of shipbuilding modernization in Ukraine: synopsis of the Economics Ph. D. thesis: 08.00.03] / Simferopil, 18 [in Ukrainian].
5. Proekt Zakonu pro rozvy`tok sudnobudivnoyi galuzi v Ukrayini ta Poyasnyuval`noyi Zapy`sky` do n`ogo. [Draft Law on the Development of the Shipbuilding Industry in Ukraine and the Explanatory Note thereto]. – [Online resource] – Accessed from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1 ?pf3511=64440 [in Ukrainian].
6. Khachaturov, Y.B. (2013). Rol` i misce sudnobuduvannya v sy`stemi social`no-ekonomichnogo rozvy`tku Ukrayiny` [The role and the place of shipbuilding in the system of socio-economic development of Ukraine] / Khachaturov Y.B., Nikisha D.O. // Mytna sprava (Customs business).  № 4 (88). – 101-107 [in Ukrainian].
7. Albertijn, S., Bessler, W. & Drobetz, W. (2011) Financing shipping companies and shipping operations: A risk-management perspective. Journal of Applied Corporate Finance 23(4): 70-82 [in English].
8. Bessler, W., Drobetz, W. and Seidel, J. (2008) Ship funds as a new asset class: An empirical analysis of the relationship between spot and forward prices in freight markets. Journal of Asset Management 9(2): 102-120.
9. Bessler, W., Drobetz, W. & Thies, S. (2007) Kapitalkosten. Enzyklopa¨disches Lexikon des Geld-, Bank- und Bo¨rsenwesens. Frankfurt am Main, Germany: Fritz Knapp Verlag [in English].
10. Clarkson Research Services Ltd. (2008). KG Finance & Shipping 2008. London: Clarkson Research Services [in English].
11. Drobetz W. & Tegtmeier L. (2013) The development of a performance index for KG funds and a comparison with other shipping-related indices. Maritime Economics & Logistics March 2013, Volume 15, Issue 1, 32-71 [in English]. 12. Feri EuroRating Services AG. (2009). Feri Gesamtmarktstudie der Beteiligungsmodelle 2009. Bad Homburg, Germany: Feri EuroRating Services AG [in English].
13. Friedrichs, R., Wegner, C. & Richter, T. (2007). Eigenkapitalfinanzierung u¨ber geschlossene Schiffsfonds. In: H. Winter, C. Henning and M. Gerhard (eds.) Grundlagen der Schiffsfinanzierung. Frankfurt am Main, Germany: Bankakademie-Verlag, 851-892 [in English].
14. Grelck, M., Prigge, S., Tegtmeier, L. & Topalov, M. (2009). Diversification properties of investments in shipping. Journal of Alternative Investments 12(1): 55-74.
15. Lambertides, N. and Louca, C. (2008). Ownership structure and operating performance: Evidence from the European maritime industry. Maritime Policy and Management 35(4): 395-409 [in English].
16. Zhikhareva, V.V. (2013). About establishing of the International Shipping Register of Ukraine / V.V. Zhikhareva // Rozvy`tok metodiv upravlinnya ta gospodaryuvannya na transporti: Zb. nauk. pracz` (Development of governance and transport management methods: Compilation of scientific works). – Odesa: ONMU, № 1 (42), 8-18 [in English].

Переглядів анотації: 72
Завантажень PDF: 129
Опубліковано
2018-11-18