Ретроспектива, стан і перспективи розвитку соціальних організацій в Китаї


  • Hong Lin
Ключові слова: громадська організація, масова організація, характерис- тики, стійкий розвиток

Анотація

Розвиток громадських організацій в Китаї має свою універсальність і специфіку, причому перше в основному відбивається в характеристиках стадій організаційного розвитку, а останнім в основному випливає з національних особливостей походження і розвитку. Для кращого розуміння розвитку громадських організацій в Китаї в даній статті робиться спроба окреслити загальну картину з трьох сторін: огляд розвитку, поточна ситуація і перс пективи розвитку; і пропонується, щоб промисловий розвиток громадських організaцій у майбутньому має вирішувати проблеми діахронічного і синхронного вимірювань, а саме, самостійної фази організаційного розвитку та її взаємозв'язку
з різними рівнями розвитку промисловості, країни та світу.
Громадські організації стикаються з деякими універсальними проблемами, включаючи низький загальний рівень активності громадських організацій, їх незбалансоване географічний розподіл, проблему суб'єктної ідентичності.
Існує дві діахронічні нитки, що дозволяють розглянути загальний розвиток громадських організацій в Китаї. Однією з них є загальна лінія розвитку громадських організацій; а інший ‒ розвиток масових організацій (на китайській мові: Quntuan Zuzhi) в Китаї.
З'являються деякі індивідуальні або оригінальні функції. По-перше, громадські організації не тільки диверсифіковані в сфері бізнесу, але і сильно розрізняються між організаціями та установами в одній сфері бізнесу. По-друге, значно покращилася здатність соціальних організацій інтегрувати всі види формальних і неформальних інституціональних ресурсів. Також була значно поліпшена здатність громадських організацій до професійного діалогу з різними зацікавленими сторонами. Диференціація сфер бізнесу між громадськими організаціями має тенденцію уточнюватися. Бізнес-контент громадських організацій надзвичайно різноманітний.
У більш довгостроковій перспективі розвиток громадських організацій як галузі, безсумнівно, повинен мати справу з проблемами як в діахронічному, так і в синхронному вимірах розвитку.

Посилання

1. Lu, Xianying (2017). Social Organization Cultivation in the Context of Modernization of State Governance: Status, Policy Trends and Recommendations. China Social Organization Report (2016-2017).
2. Lin, Hong (2016). The Diachronic and Synchronic Dimensions of Environmental Social Organizations in China. China Environment, August: 40-43.
3. Lan, Jun (2017). Social Organizations Could Play an Important Role in Deliberative Democracy. News Website of Communist Party of China, November 29. (http://dangjian. people.com.cn/n1/2017/1129/c117092-
29674042. html).
4. Ministry of Civil Affairs of the People’s Republic of China, 2018, the Statistics Bulletin of Social Services Development in 2017, August 2. (http://www.mca.gov.cn/article/sj/tjgb/)
5. Tao, Chuanjin (2018). The Four Evolutions of Contemporary Chinese Social Organizations. Cultural Aspects in February.
6. Wang, Ming, Еyushan Xu (2004). The 2003 Phenomenon of Chinese Nongovernmental Organizations. Xuehai Magazine 4:39-42.
7. Zhu, Qingyue (2014). Exploring The Party’s Cultivation Path for External Supervision Group of Power Operation Since the New Era of Reform-Taking the Adjustment and Construction of Relationship between the Party and Mass Groups as an Example. Journal of Theoretical Research 2:67-71.

Переглядів анотації: 69
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2019-02-26