Методичні підходи щодо механізму забезпечення економічної безпеки підприємств морського транспорту


  • N.V. Yarovа Одеський національний морський університет
  • O.V. Vorkunova Одеський національний морський університет
  • V.S. Lishchenko Одеський національний морський університет
Ключові слова: економічна безпека, механізм, елементи, підприємства морського транспорту

Анотація

У статті розглянуто основні елементи механізму забезпечення економічної безпеки на підприємствах морського транспорту та представлено, як цілісна організаційно-економічна система забезпечення економічної безпеки, що є складовою частиною в загальній структурі господарського механізму підприємства.
Також проведені дослідження загроз економічної безпеки дозволили удосконалити їх класифікацію з урахуванням особливостей діяльності підприємств морського транспорту. Розглянуті особливості, свідчать про складність процесів, що протікають на морському транспорті, що обумовлює особливі вимоги до забезпечення економічної безпеки підприємств морського транспорту.
Було сформовано механізм забезпечення та створення комплексу методологічних підходів та методичних рішень, які необхідні для впровадження концепції в практику управління підприємством, для визначення механізму забезпечення економічної безпеки. Тобто, методичним забезпеченням реалізації механізму забезпечення безпеки підприємств морського транспорту, є методи управління
ресурсами, які забезпечують ефективність заходів із забезпечення безпеки, методи управління витратами на реалізацію заходів та методи визначення ефективності функціонування механізму забезпечення безпеки підприємств морського транспорту відповідно до запланованого профілю економічної безпеки.
Механізм забезпечення економічної безпеки морського транспорту сформований за системно-орієнтованим підходом та функціонує на основі профільноорієнтованого методичного підходу для отримання позитивних результатів господарської діяльності, у вигляді утворення додаткових операційних доходів та мінімізації перспективних витрат.


Переглядів анотації: 101
Завантажень PDF: 175
Опубліковано
2019-02-26

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##