Тарифна політика портів України як чинник підвищення їх конкурентоспроможності


  • Y. Zahorodnia Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія», Україна
Ключові слова: тарифна політика, конкурентоспроможність, морський порт, портові збори

Анотація

У статті представлено актуальні проблеми в тарифній політиці морських портів України та знайдено оптимальні шляхи їх вирішення з
метою підвищення конкурентоспроможності. Визначено та проаналізовано  головні чинники зниження конкурентоспроможності вітчизняних портів в порівнянні із закордонними. Розглянуто можливі умови для створення конкурентного середовища портів України та проведено аналіз можливих видів тарифної політики вітчизняних портів з відокремленням позитивних та негативних сторін кожного виду. Розглянуто проблему розробки стратегії управління транспортним комплексом, яка би була заснована на комплексному підході, всебічно розвивала транспортну систему, інтегруючи її в міжнародний простір.
Проаналізовані діючі портові збори в портах України та визначено головні причини їх неконкурентоспроможності в порівнянні із діючими в закордонних портах. Досліджено можливість створення гнучкого тарифного пакету портових зборів для постійних клієнтів, а також для каботажного та лінійного судноплавства, що надаватиме вагому перевагу в конкурентній боротьбі портів та призведе до оперативного реагування на кон’юнктурні зміни конкурентного ринку.

Посилання

1. Показники роботи за 2012–2016 роки // Адміністрація морських портів України [Електронний ресурс]. URL: http://uspa.gov.ua/index. phpoption
= com_ content &view=article&id=2898&Itemid=607&lang=ua
2. Закон України «Про морські порти України» від 4 липня 2013 р. № 406-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – № 7. Ст.65.
3. О проекте Методики расчета ставок портовых сборов – вариант пятый // Моряк Украины [Електронний ресурс]. URL: http:// moryak-
ukrainy. livejournal.com/4202222.html
4. Что не так с портовыми тарифами в Украине // Антикор [Електронний ресурс]URL:http://antikor.com.ua/articles/222828-
chto_ne_tak_s_ portovymi_tarifami_v _ ukraine
5. Власова В.П. Проблемы повышения потенциала морских торговых портов Украины // Міжн. наук.-практ. конф. «Научная индустрия
европейского континента», Чехия 27 ноября-05 декабря 2013 г.: Тези доп. – Прага: Видавничий Дім «Education and Science» s.r.o., 2013.
С. 63-65.
6. Лапкина И.А., Поддубная Н.Н. Ресурсы логистической системы //Вісник Східноукраїнського національного університету імені
Володимира Даля. 2015. № 2. С. 69-72.
7. Carlan V., Sys C.&Vanelslander T.(2016), «How Port Community Systems Can Contribute to Port Competitiveness: Developing a Cost – benefit
Framework»б Research in Transportation Business & Management, available online: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2210539516300141> accessed 21 May 2016
8. Haezendonck E. , Coeck C.& Verbeke A.(2000). The competitive position of seaports: introduction of the value added concept, International Journal of
Maritime Economics, volume II, n. 2, 107- 118
9. Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): монографія / О.М. Кібік, О.П. Под-
церковний, Ю.З. Драпайло, В.О. Котлубай та ін.; за ред. О.М. Кібік, О.П. Подцерковного. Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2014. 442 с.
10. Кем устанавливаются и регулируются тарифы на услуги в морских портах? [Электронный ресурс] / Центр транспортных стратегий.
Режим доступа: \www/ URL: http:// cfts.org.ua/question?id=33. — 22.07.2013. — Загл. с экрана.

Переглядів анотації: 91
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2019-05-06