Мотиваційний моніторинг як засіб підвищення результативності праці на підприємстві


  • N.G. Grebennyk Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-1554-0697
  • A.V. Hontar Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: підприємство, людський капітал, мотив, мотивація, працівник, мотиваційний моніторинг

Анотація

Сьогодні в Україні все більше уваги приділяється розвитку людського капіталу, який стає одним з найсуттєвіших елементів успішного підприємства. В економічно розвинених країнах є багатий досвід в питанні управління персоналом. Українські підприємства сьогодні лише починають роботу в цьому напрямку. В результаті еволюції економіки сьогодні ми знаходимося на порозі нового етапу еволюції економіки – економіки вражень, при якій вага людського фактору буде домінуючою. Тому керівники українських підприємств повинні активізувати роботу в напрямку розвитку людського капіталу своїх організацій.

 Одним з цікавих для впровадження елементів системи управління персоналом є мотиваційний моніторинг, який дозволяє спрямувати ресурси підприємства в вірному напрямку. Для впровадження системи мотиваційного моніторингу необхідно її взаємозумовленість і взаємозв’язок із соціально-економічними процесами. Вся система повинна базуватися на наступних принципах: системність, комплексність, аналітичність, періодичність, виробничо-територіальний підхід.

У подальшому передбачається дослідження систем мотиваційного моніторингу на підприємствах морського транспорту з урахуванням специфіки їх господарювання.

Біографія автора

N.G. Grebennyk, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

кандидат економічних наук, доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

nataly.grebennyk@gmail.com


Переглядів анотації: 85
Завантажень PDF: 170
Опубліковано
2019-06-14