Формування методичних положень підвищення конкурентоспроможності контейнерного терміналу на прикладі «ТІС-контейнерний»


  • N. Yarovа Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-9703-3305
  • O. Vorkunova Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-2451-5853
  • K. Kotsiubenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
  • V. Lishchenko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, методи, підходи, підприємства морського транспорту.

Анотація

У статті розглянуті різноманітні підходи, методи до оцінки конкурентоспроможності підприємства, які базуються на різних концептуальних засадах. Розвиток України як транзитної держави обумовлює необхідність ефективного розвитку послуг з обробки вантажів та їх швидкої поставки до місця призначення. Через зростаючу конкуренцію на ринку підприємств морського транспорту підвищення ефективності діяльності вітчизняних МТП можливе лише за умови за без-печення власних конкурентних переваг. Вирішення цієї задачі вимагає комплексного підходу до розв’язання
проблеми підвищення конкурентоспроможності. У результаті проведеного аналізу існуючих методів оцінки конкурентоспроможності підприємств у статті було запропоновано організаційну модель підвищення конкурентних позицій та переформування «ТІС-Контейнерний» в «Хаб Порт» для залучення транзитних вантажів і подальшу відправку плавзасобами меншого класу чи наземним видом транспорту, використовуючи розвинене автомобільне сполучення і залізнодорожні шляхи. ТІС має всі необхідні ресурси для такого масштабного реформування своєї діяльності.
Також застосування запропонованої методики на практиці дозволяє визначити суб’єктивну оцінку конкурентоспроможності кожної послуги і віднайти слабкі місця.
Для оцінки конкурентоспроможності послуг ТІС були розроблені методичні положення, які базуються на розрахунку комплексного показника, який відображає особливості обробки вантажів і включає обґрунтовані за результатами дослідження фактори конкурентоспроможності.

Біографії авторів

N. Yarovа, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Економіка і фінанси»

O. Vorkunova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Економіка і фінанси»

K. Kotsiubenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

аспірантка кафедри «Економіка і фінанси»

V. Lishchenko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

аспірант кафедри «Економіка і фінанси»

Посилання

1. Воркунова О.В., Хотєєва Н.В., Маковейчук К.В., Павіліаніті-Карпова К.С. Фактори формування ефективної системи економічної безпеки підприємств морської галузі: зб. наук. пр. Дніпропетровський нац. універ. залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». Вип. 13. Дніпро: Дніпропетр, 2017. С. 47-53.
2. Купріенко С.В. Формування програми розвитку матеріально-технічної бази морського торгового порту: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.01. Одеса, 2008. 22 с.
3. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств: підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. Львів: Магнолія Плюс, 2005. 428 с.
4. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики. URL: http:// ukrstat.gov.ua/
5. Пономаренко В.С., Тридід О.М., Кизим М.О. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи: монографія. Харків: ІНЖЕК, 2003. 328 с.
6. Семенов Г.А., Бугай В.З. Фінансове планування і управління на підприємствах: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 432 с.
7. Федонін О.С., Рєпіна І.М. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2004. 316 с.
8. Yarоvаya N., Vоrkunova O., Ryabоvоlenko N. Development and calculation of tariffs port works and services: зб. наук. пр. Дніпропетровський нац. універ. залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту». Вип. 12. Дніпро: Дніпропетр, 2016. С. 22-29. ISSN 2309-ІХ (Print) ISSN 2310-2438 (Online)
9. Yarovaya N.V., Vorkunova O.V., Khotyeyeva N.V. Economic assessment of the alternative energy sources implementation for port enterprises // Economic AnnalsXXI. 2017. Vol. 166, Issue 7-8, P. 46-50. DOI: https://doi.org/10.21003/ea. V166-09
10. Яровая Н.В., Рябоволенко Н.В. Контроллинг как инструмент координации в принятии управленческих решений при ценообразовании // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць. Вип. 1(46). Одеса: ОНМУ, 2014. С. 39-53.
11. Davydenko N.M. Genesis of enterprise financial security [Internet source]. Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. 2015. № 2. URL: http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2015_2/2015_2_3.pdf.

Переглядів анотації: 83
Завантажень PDF: 134
Опубліковано
2020-03-26
Як цитувати
YarovаN., Vorkunova, O., Kotsiubenko, K., & Lishchenko, V. (2020). Формування методичних положень підвищення конкурентоспроможності контейнерного терміналу на прикладі «ТІС-контейнерний». Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, (1 (70), 71-85. https://doi.org/10.31375/2226-1915-2020-1-71-85