Особливості логістичних процесів в готельно-ресторанному бізнесі


  • V. Shcherbyna Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-3917-3617
Ключові слова: управління ланцюгами постачань, готельно-ресторанний бізнес, логістичний аутсорсинг, управління змінами

Анотація

У роботі розкриті питання логістичного підходу в управлінні підприємствами готельно-ресторанного бізнесу, а також особливості управління потоками та ланцюгами постачань готельно-ресторанних підприємств. Визначено основні властивості готельно-ресторанного бізнесу, які впливають на логістичні процеси. Виявлені проблеми в управлінні ланцюгами постачань підприємств індустрії гостинності, для подолання яких пропонується використання аутсорсингу логістичних функцій підприємств готельноресторанного бізнесу. Запропоновано нові стратегічні орієнтири для розвитку логістики в індустрії гостинності.
Ефективна та орієнтована на клієнта логістика підприємств готельно-ресторанного бізнесу забезпечує стійку конкурентну перевагу. Використання сучасних стратегій логістики та ланцюгів постачання покращує якість та сервіс готелів, знижує витрати, тобто збільшує рівень конкурентоспроможності підприємств у готельно-ресторанному бізнесі.
Індустрія гостинності має низку особливостей, що ускладнюють управління ланцюгами постачань підприємств, які працюють у цій галузі. Найбільш ефективним рішенням цієї проблеми є логістичний аут-сорсинг, тобто передача логістичних функцій та бізнес-процесів логістичному оператору.

Біографія автора

V. Shcherbyna, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

Посилання

1. Смирнов І.Г. Логістика туризму. К.: Знання, 2009. 444 с.
2. Stipanović, Christian & Rudan, Elena. (2014). The new strategic orientation in innovating hospitality logistics system. Tourism and Hospitality Management. 20. 195-206. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm? abstract_ id=2538600
3. Popova, Yelena & Chernodon, Oleg. (2017). Logistic Approach to the Hospitality
Company’s Management, as Competitiveness Improvement Factor. 6-15. URL:https://www.researchgate.net/publication/ 326752719_ Logistic_ Approach_to_the_Hospitality_Company's_Management_as_Competitiveness_Improvement_Factor
4. Odoom, Clement K.. Logistics and Supply Chain Management in the Hotel Industry: Impact on Hotel Performance In Service Delivery. UNLV Theses, Dissertations, Professional Papers, and Capstones 2012, 1339. URL: https:// digitalscholarship. unlv.edu/thesesdissertations/1339
5. Расулова А.М. Логістичне управління підприємствами ресторанного господарства // Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 16. С. 74-79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_16_17.
6. Чайка Т.Ю. Визначення та об'єкт логістики готельно-ресторанного бізнесу: еволюція і сучасні підходи // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: матеріали Всеукр. наук.-прак. інтернет-конф: ВПЦ «Візаві», 2018. С. 281-283. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38665
7. Зубар Н. М., Григорак М.Ю. Логістика у ресторанному господарстві. К.: Центр учбової літератури, 2010. 312 с. URL: http://www.enpuir.npu. edu. ua/bitstream/123456789/8011/1/Logistyka-u-restorannomu%20gosp-Zubar2010.pdf
8. Шаповалова О.М. Інноваційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. № 16. С.224-228. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSUNU_2013_16_44.
9. Менеджмент готельно-ресторанного господарства / І.Б. Андренко, О.М. Кравець, І.М. Писаревський. Х.: ХНУМГ, 2014. 431 с.
10. Кархова С. А. От 5PL-провайдеров к логистике нулевого уровня // Госсоветник. 2019. № 1 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ot-5pl-provayderov-klogistike-nulevogo-urovnya.
11. Технология блокчейн в сфере услуг. URL: https://utmagazine.ru/posts/ 21470-
tehnologiya-blokcheyn-v-sfere-uslugh-r
12. Отто О.В. Влияние экологического фактора на развитие гостиничного бизнеса // Наука и туризм: стратегии взаимодействия. 2017. № 7 (5). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ekologicheskogo-faktora-na-razvitiegostinichnogo-biznesa-1.
13. Pepe, P. (2018). Green Supply Chains in the Hotel Industry: Review of the Greek Hotel Market. International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS) URL: https://www.academia.edu/ 38029404/ Green_Supply_Chains_in_the_Hotel_Industry_Review_of_the_Greek_Hotel_Market
14. Нездойминов С.Г. Гостиничный бизнес Украины в условиях рыночных реформ // ARS ADMINISTRANDI. 2016. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gostinichnyy-biznes-ukrainy-v-usloviyah-rynochny
15. Організація та моделювання процесів розвитку готельно-ресторанного бізнесу: Колективна монографія. Одеса: ОНМУ, 2019. 283 c. Doi 10.31375/978-966-7716-86-8. URL: http://www.osmu.odessa.ua/ua/ books-onmu/2394-books-org-modproc-devel-ho-re-ca.html

Переглядів анотації: 488
Завантажень PDF: 311
Опубліковано
2020-03-26