Методичні підходи до формування цін в рамках портового комплексу


  • M. V. Matvienko Одеський національний морський університет
Ключові слова: ціна портової продукції, методи ціноутворення, шляхи підвищення ефективності ціноутворення, політика ціноутворення

Анотація

Розглядається політика ціноутворення, що являє собою один із ключових факторів, який визначає можливість вижи-вання підприємства портового комплексу на ринку, ефектив-ність активного та пасивного ціноутворення, методичні під-ходи до визначення ціни на продукцію підприємств портової діяльності. Порти розглядаються в якості економічних каталі-заторів для регіонів, які вони обслуговують, де агрегація послуг і результати діяльності породжують вигоди і соціально-еконо-мічний добробут. В статті проаналізовано проблеми сучасного ціноутворення і шляхи підвищення ефективності цінової полі-тики. Проведений аналіз сприятиме підвищенню ефективності сучасних методів та підходів до формування ціни на продукцію портового комплексу.

Посилання

1. Бєляєва І.Ю. Ціноутворення: Навч. посібник. − 2-е вид. / І.Ю. Бєляєва, О.В. Паніна, В.В. Головінський, О.Б. Авдієнко. – М.: КНОРУС, 2005. – 326 с.
2. Ціноутворення: Підручник /За ред. д-ра економ. наук, проф. В.А. Слепова. – М.: Економіст, 2005. – 442 с.
3. Ціни і ціноутворення: Підручник / І.К. Салімжанов, О.В. Португалова, В.Є. Новиков та ін; Під ред. І.К. Салімжанова. − М.: ТК Велбі, Вид-во Проспект, 2003. – 256 с.
4. Абакумова О.Г. Ціни й ціноутворення: Навч.метод. посібник. − М.: Пріор-издат, 2007. – 192 с.
5. Аболонін С.М. Ціноутворення − сучасні підходи: цінові фактори в діяльності автотранспортних підприємств. – М.: Транспорт, 2001. – 282 с.
6. Бичков В.П. Економіка автотранспортного підпри-ємства. − М.: Инфра-М, 2008. – 344 с.
7. Петрова А.В. Роль сфери транспортних послуг на державному і муніципальному рівнях / А.В. Пет-рова // Державне та муніципальне управління. − 2009. − № 18. − С. 3-9.
8. Салімжанов І.К. Ціноутворення: Підручник / І.К. Салімжанов. – М.: КНОРУС, 2007. – 304 с.
9. Слєпов В.А. Ціноутворення / В.А. Слєпов. – М.: Економіст, 2007. – 574 с.
10. Ціни і ціноутворення: Підручн. для вузів. − 3-є вид. / Під ред. В.Є. Єсипова. − СПб.: Вид-во «Пітер», 2000. – 464 с.

Переглядів анотації: 72
Завантажень PDF: 519
Опубліковано
2016-10-25