Аналіз інвестиційної привабливості одеського регіону


  • Lyudmila Shiryaeva Одеський національний морський університет https://orcid.org/0000-0002-4706-2167
  • Yuliia Komarova Одеський національний морський університет, Одеса, Україна
Ключові слова: інвестиційна привабливість, оцінка оцінки, маркетинговий підхід, Одеський регіон, інвестиційна діяльність

Анотація

З метою оцінки інвестиційної привабливості Одеського регіону в статті проаналізована динаміка об'єму капітальних вкладень, розглянуті основні чинники інвестиційної привабливості регіону, проведена оцінка рівня інвестиційної активності. Визначені пріоритетні напрями інвестиційної діяльності Одеської області.

Підвищення рейтингу інвестиційної привабливості регіону обумовлене тривалим зростанням окремих показників соціально-економічного розвитку області, діями місцевої влади з поліпшення інвестиційного клімату і впровадженням політики "максимального сприяння" для бізнесу, модернізацією інфраструктури і транспорту.

Таким чином, тенденції розвитку соціально-економічних показників регіону пропорційні залученню інвестицій (якщо рівень розвитку даної території низький, то і рівень залучення інвестицій також знижується).

Ринок праці характеризується високим рівнем залучення населення до господарського комплексу. За результатами 2018 року доходи бюджету області збільшилися на 15,6о 10,7 млрд. грн Рівень бюджетної забезпеченості продовжує перевищувати середнє значення по країні 0, і в 2018 році склав 7,1 тис. грн - усе це роблять сприятливі умови для залучення інвестицій, зокрема, іноземних.

Залучення інвестицій в регіон є стратегічним напрямом соціального і економічного розвитку регіону і України в цілому.

Біографії авторів

Lyudmila Shiryaeva, Одеський національний морський університет

д.е.н., професор, професор кафедри «Економіка та фінанси»

Yuliia Komarova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

студент за спеціальністю «Менеджмент»

Посилання

1.Бондарчук В. Одесский регион нуждается в инвестициях. URL: http://www.glasweb.com/ index.php/default/69906/odessa.
2.Одесса становится более привлекательной для инвестиций // журнал «Одесская жизнь». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://odessa-life.od.ua/news/odessa-stanovitsja-bolee-privlekatelnoj-dlja-investicij.
3.Отчет ODES 01-15 об обновлении кредитного рейтинга и рейтинга инвестиционной привлекательности за 2019 год. URL: http://ibi.com.ua/UK/company/odesa.html?type=ar&ID=13.
4. Аптекар С., Жамойда О. Розвиток конкуренції в Україні // Економіка України. 2009. №7. С. 13–21.
5. Кац И. В Одесскую область опять пошли инвестиции // Odessa daily. URL: http://odessa-daily.com.ua/lenta-odnovostey/22164-investicii-v-oblast.html .
6. Інституції підтримки підприємництва: концепція, особливості, діяльність. – Центр громадської експертизи, Представництво Фонду Фридріха Науманна в Україні, Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні», 2016. 176 с. URL: https://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/06/Catalogue-2016_web3.pdf
7. Фан, Л., Луо М. Анализ инвестиционного поведения судов при линейных перевозках // Морская политика и управление. 2013. Вып. 40, выпуск 6. С.511–533. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03088839.2013.776183
8. Маслий Н., Захарченко Н., Бутенко В., Бутенко Т., Ширяева Л. (2018). Современный технологии выявления и предотвращения коррупции в формирующемся информационном обществе // Проблемы и перспективы в управлении.URL: https://businessperspectives.org/images/pdf/applications/publishing/templates/article/assets/9962/PPM_2018_01_Maslii.pdf.
9. Лукашевич И. Я. Анализ доходности капитальных вложений в условиях бюджетных ограничений // Финансы, № 3, 65–68 (1993).
10. V. L. Revenko & I. A. Lapkina .Methods and models of investment analysis in the shipping industry. Cybern Syst Anal 33, 571–580 (1997). [Электронный ресурс]. – Режим доступу: https://doi.org/10.1007/BF02733114
11. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. URL: https://usr.minjust.gov.ua.
12. Oneshko S., Ilchenko S. Financial monitoring of the port industry companies on the basis of risk-oriented approach // Investment management and financial innovations. 2017. Vol. 14, № 1 (contin.). С. 191-199. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/imfi_2017_14_1%28contin.%29__7.
13. Савушкина О.В. Методические аспекты анализа инвестиционной привлекательности сфер экономики региона // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 1(047). С. 160-163.
14. Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) з країн ЄС в економіці України [на 01.07.2015] // Державна служба статистики України. URL: https://goo.gl/qXSQo5.
15. Погріщук Б., Козловський В. Методологія дослідження інвестиційних процесів в Україні: стан і напрямки розвитку // Наука молода. 2007. № 7. С. 125-130.

Переглядів анотації: 337
Завантажень PDF: 260
Опубліковано
2020-09-30