Перспективи взаємодії суб’єктів господарювання в морегосподарському комплексі України


  • Natalia Grebennyk Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-1554-0697
  • Yuliia Navrozova Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-6106-2825
  • Veronika Shcherbyna Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-3917-3617
Ключові слова: морегосподарський комплекс, кластер, взаємодія, програма

Анотація

У статті проаналізована діяльність підприємств у морегосподарському комплексі (МГК) України, оцінена роль приватного сектора, а також визначені перспективи реалізації кластерної концепції в МГК  України.

Проведений аналіз результатів роботи морської галузі показав, що в період незалежності позиції України як морської держави були сильно втрачені ‒ зменшилися обсяги морської торгівлі через порти України, знизилася частка державних портових операторів в загальному вантажообігу, скоротився сукупний дедвейт торговельного флоту України, його частка в світових обсягах перевезень. Проте в морській галузі зростає частка приватних компаній, вони розвиваються, сприяють активізації конкуренції. Тому подальший розвиток МГК України можливий за участю приватних компаній і за підтримки приватного капіталу.

Створення і розвиток кластерної моделі на морському транспорті може виявитися перспективним варіантом виходу із становища на сьогоднішній день в галузі.

Для якнайшвидшої реалізації   кластерної концепції в МХК України необхідно здійснити наступні кроки:

1) ініціювати розробку нормативно-правової бази щодо реалізації кластерної концепції в Україні;

2) розробити Концепцію розвитку МХК України;

3) провести публічне обговорення даної Концепції;

4) налагодити взаємовигідне співробітництво між підприємствами та організаціями портової діяльності та навчальними закладами;

5) залучити до співпраці представників вже функціонуючих в Україні кластерів для обміну досвідом в реалізації кластерної концепції розвитку.

Реалізація зазначених рекомендацій дозволить активізувати взаємовигідне співробітництво в морській галузі в рамках кластера, результатом чого буде зростання конкурентоспроможності як приморських регіонів, так і галузі в цілому.

Біографії авторів

Natalia Grebennyk, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

Yuliia Navrozova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

Veronika Shcherbyna, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Підприємництва та туризм»

Посилання

1. Портер М. Конкуренция. Пер. с англ.: М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 608 с.
2. Войнаренко М.П. Кластери як центри економічного зростання регіонів за умов кризи // Развитие инновационных кластеров в современных условиях реструктуризации экономики: материалы IV Междунар. Науч.-практ. конф., 1-2 июня 2009 г. Севастополь: ТПП, 2009. С. 16-29.
3. Геєць В.М. Кластери і мережеві структури в економіці ‒ тема досить цікава, але на сьогодні ще не до кінця вивчена // Економіст. 2008. № 10. С. 10-11.
4. Захарченко В.И., Осипов В.И. Кластерная форма территориально-производственной организации: Ч.2. Повышение региональной конкурентоспособности на основе кластерного подхода. Одесса: «Фаворит» – «Печатный дом», 2010. 236 с.
5. Чекаловец В.И., Гребенник Н.Г. Предпосылки использования кластерной концепции в портовом хозяйстве Украины // Транспорт. 2009. № 20 (552). С. 57-62.
6. Шевченко М. Концепция морских кластеров // Порты Украины. 2006. № 6. С. 55-56.
7. Крыжановский С.В. Морские торговые порты Украины в рыночных условиях: Монография. Одесса: Астропринт, 2008. 184 с.
8. Гребенник Н.Г. Основы оценки эффективности функционирования морс-кого кластера // Вісник економіки транспорту і промисловості. № 30, 2010, С. 259-260
9. Александров В.Л. Проблемы и перспективы создания кластера морской индустрии в Санкт-Петербурге. URL: http://spp.spb.ru/ru/node/3802.
10. Бабурина О.Н., Мезенцев А. В. Морские кластеры: понятие, составляющие и драйверы развития // ХIII региональная научно – техническая конференция ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. URL: https://www. researchgate.net/publication/318530725_Maritime_Clusters_Concept_Components_and_Development_drivers_Morskie_klastery_ponatie_sostavlausie_i_drajvery_razvitia
11. European Network of Maritime Clusters. (2015). URL: http://www.european-network-of-maritime-clusters.eu [in English]
12. The Danish Maritime Cluster – an Agenda for Growth; Ministry of Economic and Business Affairs. Copenhagen, Denmark, 2006. p. 32.
13. The role of Maritime Clusters to enhance the strength and development in European Network of Maritime Clusters. URL: http://www.european-network-of-maritime-clusters.eu/ (дата обращения: 8.05.2020 г.)
14. Tamara Blonk. Mapping the European maritime cluster. Netherlands Maritime Technology November 2015, Rotterdam
15. Balance. Competitive position and future opportunities of the European Mari-time Supplies Industry. Bremen: 2014, European Commission.
16. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про концепцію створення кластерів в Україні». URL: http://www.rada.gov.ua
17. Вороной В.И., Гребенник Н.Г., Наврозова Ю.А. Програма кластеризації в портовій діяльності України // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2013. Вип. 2. С. 16-27.
18. Подбельцева Е.В. Эколого-географические особенности потенциала мор-ских портов Украины // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу: Зб. наук. праць. Сева-стополь, 2005. Вип. 12. С. 286-293. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/ 123456789/57013
19. Частная перевалка. URL: https://biz.censor.net.ua/r3018058
20. Эксплуатационная деятельность. URL: http://www.port.odessa.ua/ru/ istoriya/ekspluatatsionnaya-deyatelnost
21. 25 знаковых событий транспортной отрасли за 25 лет независимости Украины. URL: https://cfts.org.ua/spetsproekty/25_ znakovykh_ sobytiy_ transportnoy_otrasli_za_25_let_nezavisimosti_ukrainy
22. Павловская Л.А., Петриченко Л.В. Проблемы речного судоходства в Украине // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 2018. 3 (64). С. 94-106.
23. Регістрова книга суден України URL: http://shipregister.ua/pdf/reg-ships.pdf
24. Офіційний сайт Адміністрації морських портів України. URL: http://www.uspa.gov.ua
25. Данные Госкомстата Украины. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ_old/tz/prtk/2000.html

Переглядів анотації: 76
Завантажень PDF: 295
Опубліковано
2020-09-30

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##