Зміна ролі великих банківських кредитів в розвитку малого бізнесу


  • Maryna Matviienko Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-5753-683X
Ключові слова: Малий бізнес, фінансування та позики, банки та банківська справа, системні шоки, банківська справа

Анотація

Стаття присвячена аналізу світової та вітчизняної практики кредитування малого бізнесу великими банками та зміні їх ролі як основних постачальників фінансових ресурсів. Також в статті досліджуються наявні та новітні альтернативні форми залученн реурсів, які, на согоднішній день, більше відповідають потребам та можливостям малого бізнесу.
Аналіз статистични ханих дозволив зробити висновки, що кредитування малого бізнесу чотирма найбільшими банками в сіті різко впало в порівнянні з іншими починаючи з 2008 року і залишається відносно депресивним і досі. В статті досліджений динамічний процес коригування після цього шоку для кредитної пропозиції. У країнах, де найбільші банки мали високу частку ринку, сукупний потік кредитів для малого бізнесу впав, процентні ставки зросли, менша кількість підприємств розрослася, безробіття зросло, а заробітна плата знизилася. Дещо відновився потік кредитів після 2010 року, але активізувалися інші кредитори, які повільно заповнювали порожнечу, але процентні ставки залишалися підвищеними. Слід зробити висновок, що вплив цих факторів, а також розвиток технологій блок-чейн та поява альтернативних (громадських) форм фінансування і розвиток соціального підприємниства поступово призводять до втрачання ключових позицій банківського сектору у фінансуванні проектів малого бізнесу.

Біографія автора

Maryna Matviienko, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри «Підприємництво та туризм»

Опубліковано
2021-03-31