Особливості підготовки морських фахівців України в умовах пандемії: реалії дистанційного навчання


  • Iryna Smirnova Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» https://orcid.org/0000-0003-2085-5391
  • Yuliia Zahorodnia Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія» https://orcid.org/0000-0003-0320-540X
  • Sergiy Maksymov Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» https://orcid.org/0000-0002-2290-5439
Ключові слова: дистанційне навчання, якість освіти, заклади морської галузі, менеджмент морських ресурсів, аварійність суден, пандемія.

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної освіти - дистанційному навчанню. Розглянуто питання впливу пандемії на підготовку спеціалістів морської галузі в Україні. У статті даються основні напрями розвитку дистанційного навчання і показуються відмінності дистанційного навчання від традиційного. Розглянуто та проаналізовано особливості підготовки курсантів навчальних закладів морської галузі та виявлено позитивні та негативні сторони дистанційного навчання для науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. Автори статті визначають необхідність підвищення якості підготовки морських фахівців під час дистанційної освіти, через те, що людський фактор являється основною причиною аварійності суден та зниження безпеки мореплавства. Представлені результати дослідження розкривають проблемні аспекти організації учбового процесу дистанційної форми навчання.  Дослідження довели, що негативні сторони дистанційної форми навчання суттєво знижують якість підготовки спеціалістів морської галузі, що може привести до збільшення аварійності суден та зниженню безпеки мореплавства. Запропоновано шляхи підвищення ефективності навчання при дистанційній формі навчання в умовах світової пандемії.

Біографії авторів

Iryna Smirnova, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

докт. пед. наук, професор

Yuliia Zahorodnia, Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

канд. екон. наук, доцент

Sergiy Maksymov, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»

ст. викладач

Посилання

1. Bullen, M. ‘Distance Education & Technology Continuing Studies’ 1996/
2. Дистанционное обучение в разных странах мира: опыт онлайн-образования // ФОКСФОРД. URL: https:// https://externat.foxford.ru/polezno-znat/e-education
3. Міжнародний досвід дистанційного навчання // Кафедра менеджменту Львівського торговельно-економічного університету. URL: https://kerivnyk.info/mizhnarodnyj-dosvid-dystantsijnoho-navchannya
4. Annual Overview of Marine Casualties and Incidents // EMSA. URL: http://www.emsa.europa.eu/tags/85-annual-overview.html
5. Мальцев А. С. Теория и практика безопасного управления судном при маневрировании: дис. докт. техн. наук: 05.22.16. Одеса, 2007. 395 с.
6. Secretary Antony J. Blinken Remarks to the Press on the COVID Response // U.S. Department of State. URL: https://www.state.gov/
7. Safi ullin Lenar et al. / Procedia - Social and Behavioral Sciences 131 ( 2014 ). 111 – 117.
8. Li, P. (2013) Effect of Distance Education on Reference and Instructional Services in Academic Libraries // Internet Reference Services Quarterly 18 (1) , pp. 77-96.
9. Решения для дистанционного обучения // UNESCO. URL: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
10. Panasyuk M.V., Pudovik E.M., Sabirova M.E.. (2013) Optimization of regional passenger bus traffic network // Procedia Economic and finance. Volume 5, pp. 589-596.
11. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти // ONMA. URL: http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/Materialno-tehnichni-vidomosti_popravky-2018.pdf
12. Билл Гейтс и Стив Балмер: магнаты Microsoft // Habr. URL: https://habr.com/ru/sandbox/73190/
13. Плюсы и минусы дистанционного обучения // Accel URL: https://the-accel.ru/plyusy-i-minusy-distancionnogo-obucheniya/
14. 5 Challenges Students Face with Online Learning and How to Overcome Them // MERATAS. URL: https://www.meratas.com/blog/5-challenges-students-face-with-remote-learning

Переглядів анотації: 85
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2021-06-14