Морський флот в системі розвитку екпортного потенціалу україни


  • V. Kotlubay Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: експортний потенціал, морський транспорт, судноплавні компанії, конкурентоспроможність, міжнародний реєстр суден

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та перспективи розвитку світової  економіки. Визначено роль морського транспорту у загальному експортному потенціалі країни. Обґрунтовані основні  принципи створення українського міжнародного реєстру суден. Запропоновано у подальшому дослідити позитивні та негативні наслідки від створення міжнародного реєстру суден на о. Зміїний.

Посилання

1. Украина потеряла десятки миллиардов долларов на судоходстве. Как спасти торговое судоходство страны [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coruption.net/statti/item/27012-ukraina-poteryala-desyatki-milliardov-dollarov-na-sudokhodstve-kak-spasti-torgovoe-sudokhodstvo-strany.

2. Ховрак І.В. Оцінка експортного потенціалу України в контексті сучасних інтеграційних процесів / І.В. Хов-рак, В.І. Безпарточна, М.О. Похила // Глобальні та національні проблеми економіки: Зб. наук. праць Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв: Електронне наукове видання, 2015. – Вип. № 5. − С. 277-282.

3. Забезпечення конкурентоспроможності економічної системи України: Монографія / [О.М. Кібік, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова та ін.]; за ред. проф. О.М. Кібік. – Одеса, 2015. – 160 с.

4. Котлубай А.М. Проблемы теории и практики развития морского транспорта Украины. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2011. – 268 с.

5. Котлубай О.М. Економічні механізми розвитку торговельного мореплавання в Україні: Монографія / О.М. Котлубай // Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2004. – 453 с.

6. Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): Монографія / [О.М. Кібік, О.П. Подцерковний, Ю.З. Драпайло, В.О. Котлубай та ін.]; за ред. О.М. Кібік, О.П. Подцерковного. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2014. – 442 с.

7. В будущее смотрим с оптимизмом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portsukraine.com/ node/562.

8. Обзор морского транспорта 2015[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org.

9. Морской транспорт в системе международных бизнес-операций [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.science-education.ru/ru/article/ view?id=17841/.

10. Український експорт: частка ЄС збільшилась, обсяги – зменшились [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bbc.com/ukrainian/business/ 2016/ 05/160524_ukraine_export_az.

11. Котлубай В.О. Розвиток експортного та транзит-ного потенціалу України / В.О. Котлубай // Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: Зб. наук. праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – № 1 (12). − 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 122-128.

12. Обзор морского транспорта 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org.

13. Для возрождения торгового флота Украине нужны товарные потоки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cfts.org.ua/news/dlya_vozrozhdeniya_ torgovogo_flota_ukraine_nuzhny_tovarnye_potoki_poro shenko_26247.

14. Мінфін пропонує ввести трирічний мораторій на внесення змін до Податкового кодексу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/ news/minfin-predlagaet-vvesti-trehletniy-moratoriy-441277828.html.

15. Котлубай В.О. Становлення морського флоту як запорука розвитку зовнішньоекономічних зв’язків / В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймінова // Проблеми еконо-міки транспорту: Тези доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції. – Д.: ДНУЗТ, 2016. − С. 34-36.

16. Котлубай В.О. Доцільність та умови створення Українського міжнародного реєстру суден / В.О. Котлубай // Актуальні проблеми держави і права. − 2012. − Вип. 67. − С. 309-315.

17. Котлубай В.О. Основні шляхи розвитку торговель-ного мореплавства / В.О. Котлубай, Є.В. Редіна // Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України: матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції (5-6 листопада 2015 р. м. Дніпропетровськ) / Під наук. ред. О.М. Котлубая; НАНУ, МОНУ, МІУ та ін. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2015. – С. 115-116.

Переглядів анотації: 104
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2016-05-30