Ефективний менеджмент як чинник інноваційного розвитку сучасного бізнесу


  • Olha Kibik Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0001-9587-578X
  • Viacheslav Kotlubai Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-4560-7063
  • Olesia Kornilova Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0003-4557-7500
Ключові слова: інноваційний розвиток, ефективний менеджмент, організаційний менеджмент, бізнес, самоменеджмент.

Анотація

Визначено, що актуальним завданням є формування дієвого механізму функціонування та розвитку сучасного бізнесу на інноваційних засадах. Визначено перелік основних проблем забезпечення достатнього рівня інноваційного розвитку. Одним з перспективних напрямків розвитку інноваційного бізнесу визначено стартапи. Для такої форми організації інноваційного розвитку бізнесу вкрай актуальними є питання забезпечення ефективного менеджменту, зокрема заснованого на принципах особистісного та командного самоменеджменту. Обґрунтовано передумови розвитку різних напрямів самоменеджменту різних груп трудових ресурсів Надано характеристику основних завдань та напрямів розвитку самоменеджменту як системи методів створення й засад функціонування здатних до самоорганізації елементів та підсистем організації. Досліджено набір особистісних якостей людини, у прямій залежності від яких формується рівень ефективності застосування самоменеджменту на рівні бізнес-структури. Необхідно робити акцент на розвитку самоменеджменту спочатку на особистісному рівні, що у свою чергу буде поштовхом формування відповідних навичок для запровадження в бізнесі інноваційної моделі управління, заснованої на самоменеджменті. Визначено, що розвиток підходу до управління організацією за принципами самоменеджменту є ефективним для впровадження у стартапи та до будь-якого сучасного бізнесу.

Біографії авторів

Olha Kibik, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

д.е.н., проф., завідувач кафедри національної економіки

Viacheslav Kotlubai, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

к.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки

Olesia Kornilova, Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, Україна

PhD, асистент кафедри національної економіки


Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2022-09-30