Вимушена міграція українців: виклики та очікування


  • Yaroslav Landovsky Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0002-0220-4678
  • Іnna Mikhaylyuk Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0001-7871-4474
Ключові слова: вимушена міграція, демографічний зріз, тимчасово переміщені особи, очікування та міграційні настрої.

Анотація

У статті висвітлена тематика міграційних процесів в Україні та узагальнено попередні результати соціологічного моніторингу вимушених мігрантів з України за кордон, які спровоковані повномасштабним вторгненням росії на територію України. Досліджено кількісні показники мігрантів, їх статево-вікова структура, напрями слідування мігрантів, проблеми, з якими вони стикаються за кордоном. Наукова новизна статті полягає у всебічному аналізі нових соціологічних і демографічних даних щодо масштабів вимушеного переселення в межах України та за кордон, і як результат - негативний вплив на генофонд України. Переміщення населення всередині України й за кордон є безпрецедентними, наймасовішими в Європі після Другої світової війни. Автори даної статті застосували методи узагальнення, аналізу і синтезу, абстрагування, прогнозування, об’єктивності та статистичний метод. Важливість статті полягає у можливості використання авторських міркувань та висновків для оцінки тенденцій та прогнозування ситуації у демографічній політиці. Автори звернули увагу на можливості та допомоги, які надаються урядами країн, що приймають українських вимушених мігрантів з метою адаптування них до  нових  змін та умов життя, що в майбутньому можуть стати причиною осідання українців та неповернення їх додому  Враховуючи міграційну ситуацію в Україні, постає потреба не у попередженні еміграції українців, а у розробці проектів та планів рееміграції українських громадян, оскільки саме розробка таких можливостей і перспектив зможе зацікавити їх до повернення. Актуальність дослідження вимагає узагальнення сучасної вимушеної міграційної кризи в умовах війни. Коректне оцінювання чисельності, настроїв та переживань вимушених зовнішніх мігрантів потребує розроблення комплексної методики, яка враховуватиме дані різних джерел й  інформаційного забезпечення за рахунок опитувань як в Україні, так і за кордоном.

Біографії авторів

Yaroslav Landovsky, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, Ужгород, Україна

старший науковий співробітник, к.ю.н.

Іnna Mikhaylyuk, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, Ужгород, Україна

молодший науковий співробітник

Посилання

1. Через війну свої домівки покинули 11,4 млн. українців. – ООН // РБК-Україна. 9 квітня 2022 року. URL : https://www.rbc.ua/ukr/news/voyny-svoi-doma-pokinuli-11-4-mln-ukraintsev-1649511897.html.
2. Міжнародна організація з міграції ООН https://ukraine.iom.int/uk/mom-v-ukrayini
3. З України вже виїхали майже 5,5 мільйона біженців – ООН. ТСН. 30 квітня 2022 року. URL : https:// tsn.ua/ato/z-ukrayini-vzhe-viyihali-mayzhe-5-5-milyona-bizhenciv-oon-2050408.html
4. Майже 80 % біженців хочуть повернутись в Україну після війни – соцопитування Центру Разумкова. Іnterfax-Україна. 4 квітня 2022 року. URL : https:// interfax.com.ua/news/general/820950.htm
5. ООН підвищила оцінку внутрішньо переміщених осіб в Україні до 7,1 млн. Interfax-Україна. 10 квітня 2022 року. URL : https://interfax.com.ua/news/general/822930.htm
6. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). URL : https://www.unhcr.org/ua/
7. Україна має підтримувати зв’язки з переселенцями закордоном. URL : https://uaprom.info/news/184642-ukrayina-maye-pidtrimuvati-zvyazki-z-pereselencyami-zakordonom-libanova.html
8. Результати опитування мігрантів, проведені ЗРЦСЕГД НАН України з березня по вересень 2022р.
9. Вимушена міграція і війна в Україні (24 березня – 10 червня 2022). URL : https://cedos.org.ua/researches/vymushena-migracziya-i-vijna-v-ukrayini-24-bereznya-10-chervnya-2022/
10. Вимушена міграція в умовах російсько-української війни та її негативні наслідки для генофонду України. URL : https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9149
11. Міграція населення за пів року війни: підбиваємо підсумки. URL : https://mixdigital.com.ua/blog/migracziya-naselennya-za-piv-roku-vijni-pidbivayemo-pidsumki/
12. Вимушена міграція і війна в Україні: аналіз. URL: https://www.prostir.ua/?news=vymushena-mihratsiya-i-vijna-v-ukrajini-analiz
13. Uniting for Ukraine. URL : https://www.uscis.gov/ukraine
14. FACT SHEET: The Biden Administration Announces New Humanitarian, Development, and Democracy Assistance to Ukraine and the Surrounding Region. URL : https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/24/fact-sheet-the-biden-administration-announces-new-humanitarian-development-and-democracy-assistance-to-ukraine-and-the-surrounding-region/
15. Ukraine Refugee Situation. UNHCR, Government. URL: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
16. An official website of European Union. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/index_en


REFERENCES

1. Cherez viinu svoi domivky pokynuly 11,4 mln. Ukraintsiv [11.4 million Ukrainians left their homes because of the war] (2022). OON . RBK-Ukraina. 9 kvitnia 2022 roku. Retrieved from: https://www.rbc.ua/ukr/news/voyny-svoi-doma-pokinuli-11-4-mln-ukraintsev-1649511897.html. [inUkrainian]
2. Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii OON [ UN International Organization for Migration]. Retrieved from: https://ukraine.iom.int/uk/mom-v-ukrayini [inUkrainian]
3. Z Ukrainy vzhe vyikhaly maizhe 5,5 miliona bizhentsiv [Almost 5.5 million refugees have already left Ukraine] (2022). OON. TSN. Retrieved from: https:// tsn.ua/ato/z-ukrayini-vzhe-viyihali-mayzhe-5-5-milyona-bizhenciv-oon-2050408.html. [inUkrainian]
4. Maizhe 80 % bizhentsiv khochut povernutys v Ukrainu pislia viiny – sotsopytuvannia Tsentru Razumkova [Almost 80% of refugees want to return to Ukraine after the war - survey by the Razumkov Center](2022). Іnterfax-Ukraine. Retrieved from: https:// interfax.com.ua/news/general/820950.html. [inUkrainian]
5. OON pidvyshchyla otsinku vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini do 7,1 mln. [The UN raised the estimate of internally displaced persons in Ukraine to 7.1 million] (2022).Interfax-Ukraina. Retrieved from: https://interfax.com.ua/news/general/822930.htm [inUkrainian]
6. Upravlinnia Verkhovnoho komisara OON u spravakh bizhentsiv [Office of the United Nations High Commissioner for Refugees]. UVKB OON. Retrieved from: https://www.unhcr.org/ua/ [inUkrainian]
7. Ukraina maie pidtrymuvaty zviazky z pereselentsiamy zakordonom [Україна має підтримувати зв’язки з переселенцями закордоном]. Retrieved from: https://uaprom.info/news/184642-ukrayina-maye-pidtrimuvati-zvyazki-z-pereselencyami-zakordonom-libanova.html [inUkrainian]
8. Rezultaty opytuvannia mihrantiv, provedeni Zakarpatskyi rehionalnyi tsentr sotsialno-ekonomichnykh i humanitarnykh doslidzhen NAN Ukrainy z bereznia po veresen 2022. [The results of the migrant survey conducted by the Zakarpattya regional center for socio-economic and humanitarian research NAS of Ukraine from March to September 2022].
9. Vymushena mihratsiia i viina v Ukraini (24 bereznia – 10 chervnia 2022) [Forced migration and war in Ukraine]. Retrieved from: https://cedos.org.ua/researches/vymushena-migracziya-i-vijna-v-ukrayini-24-bereznya-10-chervnya-2022/ [inUkrainian]
10. Vymushena mihratsiia v umovakh rosiisko-ukrainskoi viiny ta yii nehatyvni naslidky dlia henofondu Ukrainy. [Forced migration in the conditions of the Russian-Ukrainian war and its negative consequences for the gene pool of Ukraine]. Retrieved from: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=9149 [inUkrainian]
11. Mihratsiia naselennia za piv roku viiny: pidbyvaiemo pidsumky.[ Migration of the population for half a year of the war: summing up the results]. Retrieved from: https://mixdigital.com.ua/blog/migracziya-naselennya-za-piv-roku-vijni-pidbivayemo-pidsumki/ [inUkrainian]
12. Vymushena mihratsiia i viina v Ukraini: analiz. [Forced migration and war in Ukraine: analysis]. Retrieved from: https://www.prostir.ua/?news=vymushena-mihratsiya-i-vijna-v-ukrajini-analiz [inUkrainian]
13. Uniting for Ukraine. Retrieved from: https://www.uscis.gov/ukraine
14. FACT SHEET: The Biden Administration Announces New Humanitarian, Development, and Democracy Assistance to Ukraine and the Surrounding Region. Retrieved from: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/24/fact-sheet-the-biden-administration-announces-new-humanitarian-development-and-democracy-assistance-to-ukraine-and-the-surrounding-region/
15. Ukraine Refugee Situation. UNHCR, Government. Retrieved from: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine
16. An official website of European Union. European Commission. Retrieved from: https://ec.europa.eu/info/index_en

Переглядів анотації: 13
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2022-11-30