Модель метаболізму стаціонарного стану проєкту екологістичної системи


  • Тetiana А. Kovtun Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-5410-4783
  • Iryna O. Finohenova Одеський національний морський університет, Одеса, Україна https://orcid.org/0000-0002-7691-3012
Ключові слова: Проєкт екологістичної системи, життєвий цикл проєкту, модель метаболізму, стаціонарний стан проєкту.

Анотація

На сучасному етапі еволюції людства досягнення цілей сталого розвитку є важливим завданням глобального порядку денного. Техногенний тип економіки за останні століття призвів до екологічної кризи, оскільки виявився нездатним забезпечити збалансований цивілізаційний розвиток без шкоди для довкілля. Пошук нових шляхів розвитку людства призвів до виникнення сучасних економічних моделей та систем, зокрема еколого-орієнтованих логістичних систем. Це дозволить мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище, що відповідає екологічним цілям Концепції сталого розвитку.

Мета. Метою статті є формування моделі метаболізму стаціонарного стану проєкту екологістичної системи.

Методика. У статті використано інструментарій методологій проєктного, логістичного та екологічного управління; застосовано системний як загально-управлінський та фізичний як науково-природничий підходи задля характеристики стаціонарних станів проєкту екологістичної системи.

Результати. У статті представлено модель проєкту екологістичної системи як складної відкритої динамічної системи, що відноситься до надбіологічного рівня організації, оскільки він складається з безлічі елементів, які утворюють внутрішнє середовище проєкту (складна) та знаходяться у зв’язку між собою й з елементами зовнішнього середовища (відкрита), змінює свій стан на протязі життєвого циклу проєкту (динамічна) та підтримує динамічну відносну сталість складу та властивостей (стаціонарна). Проєкт екологістичної системи задля підтримки гомеостазу системи здійснює метаболізм з проєктним середовищем, вилучаючи ресурси, перетворюючи їх та повертаючи у середовище.  Стаціонарний стан проєкту екологістичної системи описується за допомогою моделі метаболізму.

Наукова новизна. Розроблено математичну модель метатаболізму стаціонарного стану проєкту екологістичної системи.

Практична значимість. Модель метаболізму стаціонарного стану проєкту екологістичної системи дозволяє здійснювати збалансоване управління ресурсами на різних етапах життєвого циклу проєкту, завдяки якому забезпечується гомеостаз системи та мінімізується екодеструктивний вплив на навколишнє середовище.

Біографії авторів

Тetiana А. Kovtun, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

д.т.н., доцент, професор кафедри «Управління логістичними системами та проєктами»

Iryna O. Finohenova, Одеський національний морський університет, Одеса, Україна

магістр, аспірант кафедри «Управління логістичними системами та проєктами»

Посилання

Rogers, Ds. Tibben-lembke, R. (2001). An examination of reverse logistics practices. Journal of Business Logistics, No. 22 (2), 129-145.
2. Rodrigue, J-P., Slack, B. & Comtois, C. (2001). Green logistics (the paradoxes of). The handbook of logistics and supply chain management. London: Pergamon, 339-350.
3. Yanbo, Li & Songxian, Liu (2008). The Forms of Ecological Logistics and Its Relationship Under the Globalization. Ecological Economy, No. 4, 290-298. [in English]
4. Kovtun, T.A. & Smokova, T.N. (2016). Modern concept of integration risk management in logistics systems projects. Social transformations: family, marriage, youth, middle class and innovation management in the countries of the New Silk Road: monograph. Odessa, 95-99. [in Russian].
5. Kovtun, T.A. (2010). Initialization of parameters of products of the project of development of the transport enterprise in vaguely defined conditions of the design environment. Methods and tools for managing the development of transport systems. Collection of scientific works. Odessa, ONMU, No. 15, 191-213. [in Russian].
6. Rudenko, S., Gogunskii, V., Kovtun, T. & Smrkovska, V. (2021). Determining the influence of transformation changes in the life cycle on the assessment of effectiveness of an ecologistic system project. Eastern-European Journal of Interiorise Technologies, NO 1/3(109), 6-14.
7. Bondar, A., Bushuyev, S., Bushuieva, V. & Onyshchenko, S. (2021). Complementary strategic model for managing entropy of the organization. CEUR Workshop Proceedings, 2851, 293-302.
8. Bushuyev, S., Bushuieva, V., Bushuyeva, N. & Bushuiev, D. (2021). Conceptual model of project digital footprint. International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, 2, 327-332.
9. Melnik, L.G. (2003). Information economics. Sumy: ITD «University Book», 288 [in Russian].
10. Dictionary of foreign words / [ed. Melnichuk, O.S.]. (1977). Kyiv: The main edition of the Ukrainian Soviet encyclopedia, 776 [in Ukrainian].
11. Kovtun, T.A. (2015). Comparative analysis of the conceptual apparatus of project management and genetics. Collective monograph. Innovative approaches to management development. Odessa: KUPRIENKO SV, 149-160 [in Russian].
12. Kovtun, T. (2020). A model of closed circuits forming in a logistics system with feedback. Innovative technologies and scientific solutions for industries, No. 4 (14), 113-120.
13. Economics of the enterprise: textbook. allowance. / ch. ed. Melnik, L.G. (2003). Sums: ITD «University Book», 638. [in Russian].
14. Melnik, L.G. (2003). Fundamental foundations of development. Amounts: ITD «University Book», 288. [in Russian].
15. Trofimova, T.I. (2011). Handbook of Physics. M.: Astrel Publishing House LLIFE CYCLE, 399. [in Russian].
16. Savoliev, I.V. (2011). General physics course. V. 3. Molecular physics and thermodynamics. M.: Lan, 22 [in Russian].
17. Wentzel, E.S. (2013). Research of operations: tasks, principles, methodology. M.: KNORUS, 192 [in Russian].

Переглядів анотації: 15
Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2022-11-30