Фактична, прогнозна і стандартна багатофакторні чутливості


  • О. I. Shumlianska Oдеський національний морський університет
Ключові слова: критерій, фактор, зміна, фактичний, прогнозний, стандартний, довільний, багатофакторний показник чутливості

Анотація

Здійснена характеристика різних умов виникнення змін факторів критерію ефективності плану (проекту). Проведена класифікація за цими умовами багатофакторної чутливості критерію. Запропоновано багатофакторний показник чутливості критерію на зв’язках з усіма визначаючими факторами або їх групами. Розроблений багатофакторний показник чутливості охоплює всі види чутливості (фактичну, прогнозну, стандартну).

Посилання

1. Волков И.М. Проектный анализ: Учебник для вузов / И.М. Волков, М.В. Грачева. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. 423 с.

2. Пересада А.А. Інвестиційний аналіз: Підручник / А.А. Пересада, Ю.М. Коваленко, С.В. Онікієнко. – К.:КНЕУ, 2003. – 485 с.

3. Довженкова В.Г. Статистика цен: Учебн.пособие / В.Г. Довженкова. – М.: Информационноиздат. дом «Филин», Рилант, 2000. – 256 с.

4. Замков О.О. Математические методы в экономике: Учебник / О.О.Замков, А.В. Толстопятенко, Ю.Н. Черемных. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд-во«ДИС», 1998. – 368 с.

5. Шумлянская О.И. Анализ рисков и чувствительности на множестве компромисснооптимальных планов судоходной компании // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. – Вип. 6. Одеса: ОНМУ, 2003. С. 128-142.

6. Шумлянская О.И. Планирование основной производственной деятельности судоходных компаний на базе экономикоматематических моделей: Монография. – Одесса: Печатный дом, 2005. – 196 с. Шумлянская О.И. Многофакторный анализ чувствительности // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. 35. – Одеса: ОНМУ, 2011. – С. 184-197.

7. Шумлянская О.И. Средний стандартный многофакторный показатель чувствительности // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. 38. – Одеса: ОНМУ, 2012. – С. 162173.

9. Шумлянська О.І. Багатофакторне дослідження чутливості планів (проектів) підприємств морського транспорту // Стратегії розвитку транспортного комплексу України: виклики та можливості: Тези ІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. – С. 134-136.

10. Shumlianska О.I Multifactor research of sensitivity of the port’s plan (project) // Modern ports – problems and decisions: Abstracts of the fourth international scientific conference. – Odessa: ONMU, 2012. – P. 23-24.

11. Shumlianska О.I. The point standard index of multifactor sensitivity research of the sea transport enterprises’ plan criteria // Problems of transport logistics development: Abstracts of the sixth international scientific and practical conference. – Odessa: ONMU, 2015. – P. 157-159.

12. Shumlianska О.I. Point standard multifactor index of sensitivity // Development of administration and economic management methods on transport: Scient. papers collection. – Issue 1 (54). – Odessa: ONMU, 2016. – P. 120-130.

Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 28
Опубліковано
2016-10-24