Конкурентоспроможнісь як телеологічний імператив економічного розвитку


  • V. V. Kubiny Ужгородський національний університет
  • E. F. Jugas Ужгородський торговельноекономічний інститут
  • T. I. Kosovilka Ужгородський національний університет
  • O.V. Jovbak V. Jovbak Ужгородський національний університет

Анотація

У статті запропоновано конкурентоспроможність розглядати як телеологічний принцип, який визначає, що мета розвитку виступає одночасно його мотивуючим чинником, цільовою причиною. Запропоновані важелі, які дозволяють конкурентоспроможність застосовувати в процесі розвитку як його мету, так і фактори, причини її досягнення.

Посилання

1. Воротников А. Стратегия повышения конкурентоспособности региона // Экономические стратегии. – 2001. – № 56. – С.144-146.

2. Конкурентоспроможність економічних систем та стратегічне управління нею: гносеологічний та утилітарний ракурси: Монографія / В.П. Мікловда, Ф.Ф. Шандор, Н.Ю. Кубіній, С.М. Мошак, Ю.О. Дідович та ін. – Мукачево: Карпатська вежа, 2015. – 420 с.

3. Кулакова С.Ю. Теоретичні основи дослідження конкурентоспроможності підприємства та реалізації його конкурентних переваг / С.Ю. Кулакова, Д.О. Масюк // Ефективна економіка. – 2015. – № 4.

4. Регулирование воспроизводственного потенциала территории как основа региональной политики / О.С. Пчелинцев, В.Я. Любовный, А.Б. Воякина // Проблемы прогнозирования. – 2000. – № 5. – С.62-68.

5. Самостроенко Г.М. Потенциал стратегии развития региона // Инновации. – 2003. – № 9. – С.27-29.

6. Философия: Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004.

7. Ціцак Л.М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю регіону: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук спец. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Ужгород, 2012.

Переглядів анотації: 38
Завантажень PDF: 55
Опубліковано
2017-03-30