Туристично-рекреаційний потенціал Закарпатської області


  • І. І. Mikhaylyuk Закарпатський регіональний центр СЕіГД НАН України
Ключові слова: туристично-рекреаційний потенціал, туристичні ресурси

Анотація

У статті висвітлено туристично-рекреаційний потенціал Закарпатської області. Розглянуто такі складові туристичнорекреаційного потенціалу як бальнеологічні, лісові, водні, кліматичні та історикокультурні ресурси.

Посилання

1. Закарпатська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. carpathia.gov.ua.

2. Курортнорекреаційні зони Закарпаття: Довідник 2000 / І.С. Лемко, Л.П. Киртич, М.О. Гайсак та ін.: за ред. Киртич Л.П. – Ужгород, 2000. − С.14.

3. Верховна рада України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws

4. Петранівський В. Туристичний потенціал краю та організація обслуговування польських туристів у Львівському Передкарпатті // Вісник Львів. унту. − Серія: Міжнародні відносини. – 2008. – Вип. 24. – C. 241-251.

5. Пітюлич М.І. Регіон: соціальноекономічні трансформації: Монографія / М.І. Пітюлич, Ю.Б. Кушнір, О.С. Молнар. – Ужгород: Карпати, 2007. – С. 83.

Переглядів анотації: 80
Завантажень PDF: 330
Опубліковано
2016-09-26