Моделювання економічного потенціалу розвитку системи портів


  • O. B. Girina Одеський національний морський університет

Анотація

Розглядається динамічна економіко-математична модель транспортної системи доставки вантажів через морські порти для оцінки економічного потенціалу розвитку портів з вибором структури інвестиційних витрат на втілення варіантів їх розвитку. В якості критерію задачі верхнього рівня розглядається максимум чистого приведеного грошового потоку від перевезення і перевалки вантажів. Пропонується узгодження рішення задачі верхнього рівня з задачами другого рівня для деталізації ресурсів і варіантів розвитку стивідорних компаній портів. Цей підхід дає можливість оцінити ринкову вартість компаній як узагальнюючий показник їх економічного потенціалу.

Посилання

1. Ильницкий К. // Порти України. – 2016. – №1. – С.26-29

2. Махуренко Г.С. Проблемы регионального (совместного) развития портов и терминалов / Г.С. Махуренко, И.В. Савельева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2012. – Вип.2(39). – С.5-21.

3. Морозова И.В. Оптимизация функционирования составных частей взаимосвязанных транспортной и логистической систем / И.В. Морозова, Н.И. Ляшенко, Л.П. Суворова. // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб.наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2005. – Вип.10. – С.6-23

4. Социально-экономический потенциал региона: Монография / Под общ. ред. проф. О.Ф. Балацкого. – Сумы: Университетская книга, 2010. – 364 с.

5. Костирко Р.О. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб’єк-та. Методологія і організація: Монографія. – Луганск: СНУ ім. Даля, 2010. – 728 с.

6. Економічний потенціал підприємства:обліковостатистичний та інформаційно-технологічний контекст: Монографія / М.П. Войнаренко, О.Г. Осауленко, Л.В. Скоробогата, В.О. Шевчук; за ред. О.Г. Осауленка. – К.: ДП «Інформ.аналіт.агенство», 2010. – 223 с.

7. Гирина О.Б. Анализ инвестиционного потенциала системы портов // Методи та засоби управління розвитком транспортних систем: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2005. −Вип.10. − С.65-76.

8. Гирина О.Б. Некоторые вопросы методологии анализа экономического потенциала порта / О.Б. Гирина, В.В. Степанов // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. − Одеса: ОНМУ, 2013. – Вип.1(42). − С.82-96.

9. Гіріна О.Б. Динамічна модель оцінки економічного потенціалу розвитку стивідорної компанії // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2015. – Вип.2(51). – С.38-54.

10. Гіріна О.Б. Деякі підходи до вибору критеріїв оптимізації в задачі визначення та аналізу економічного потенціалу морських портів // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса: ОНМУ, 2016. – Вип.2(55). – С.37-50.

Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2016-12-12