Свот-аналіз передумов створення туристичного кластеру в одеському регіоні


  • Yu. O. Navrozova Одеський національний морський університет
  • V. Katsyuk Одеський національний морський університет
Ключові слова: туристичний кластер, СВОТ-аналіз, стратегічні напрямки кластеризації

Анотація

У    статті   проаналізовано   зовнішнє    і    внутрішнє середовище Одеського регіону з метою виявлення передумов створення туристичного кластерк. Проведено СВОТ-аналіз і побудовано матрицю СВОТ створення туристичного кластеру в Одеському регіоні. За результатами аналізу запропоновано основні стратегічні напрямки кластеризації.

Посилання

1. Брикова І.В. Реґіональна компонента підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн: Автореф. дис… канд. наук: 08.00.02. – 2008. – 20 с.

2. Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні: Навч. посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2008. – 180 с.

3. Итоги туристического сезона-2015 и перспективы развития туризма в Одессе и Одесской области / Topor.od.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://topor.od.ua/itogi-turistitcheskogo-sezona-2015-iperspektiv- razvitiya-turizma-v-odesse-i-odesskoy-oblasti

4. Коваль П.Ф. В’їзний туризм: Навч. посібник / П.Ф. Коваль, Н.О. Алєшугіна, Г.П. Андрєєва, О.О. Зеленська, Т.В. Григор’єва, О.Г. Пархоменко, В.Б. Дудко, М.О. Михайловський, С.І. Бондар. – Ніжин: Видавництво Лук’яненко В.В., 2010. – 304 с.

5. Маршалл Альфред. Принципы экономической науки. − В 3 т. – М.: Прогресс, 1993. – Т. 1. – 416 с. Т. 2. – 302 с. Т. 3. – 352 с.

6. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 496 с.

7. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с англ. и с предисловием В.Д. Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. – 896 с.

8. Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Пер. з англ. – К.: Основи, 2003. – 390 с.

9. Туристична діяльність в Україні у 2014 році: статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – К., 2015. – 76 с.

10. Туристична діяльність в Україні у 2015 році: статистичний бюлетень / Державна служба статистики України. – К., 2016. – 76 с.

11. Чернявський А.Д. Антикризове управління підприємством. – К.: МАУП, 2006. – 256 с.

12. Швец И.Ю. Критерии оценки эффективности деятельности туристского кластера // Механізм регулювання економіки. − 2005. – № 4. – С. 275-279.

13. Kaigorodtsev A. Swot-analysis of an innovation cluster creation in east Kazakhstan / A. Kaigorodtsev, I. Bordiyanu // Актуальні проблеми економіки. − № 6(156). − 2014. – P. 284-290.

14. Leamer Edward. E. Sources of International Comparative Advantage: Theory and Evidence [Електронний ресурс]. – Cambridge: MIT Press, 1984. – Режим доступу: http://www.anderson.ucla.edu/faculty/edward.leamer/books/leamer_sources_chapters_feb03 / sources.htm.

15. Soulie D. Filieres de Production et Integration Vertical // Annales des Mines. − 1989. − Janvier. − P. 21-28.

16. Tolenado J.A. Propjs des Filires Industrielles // Revue d’Economie Industrielle. – 1978. – V. 6. – № 4. – P. 149-158.

Переглядів анотації: 113
Завантажень PDF: 601
Опубліковано
2016-12-26