Теоретичні аспекти формування системи планування та бюджетування на підприємстві


  • G. P. Stolyarov Одеський національний морський університет
  • R. P Pyenova Одеський національний морський університет
Ключові слова: бюджет, бюджетування, план, планування

Анотація

У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування планування і бюджетування в морській галузі, і визначення значення бюджетування як важливого інструменту процесу планування діяльності.

Посилання

1. Бобильов А.В. Ефективність процесу бюджету-вання // Управління корпоративними фінансами. – 2012. – № 2. – С. 102-108.

2. Віткалова А.П. Внутріфірмове бюджетування: Навч. посібник. – М.: Дашков і К, 2013. – 126 с.

3. Власова Н.С. Підвищення результативності системи бюджетування // Управлінський облік. – 2007. – № 6.

4. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 154 с.

5. Горбачова Л. Постановка системи бюджету-вання // Фінансова газета. – 2006. – № 20. – С. 5-6.

6. Зінь Е.А. Планування діяльності підприємства: Підручник / Е.А. Зінь, Е.О. Турченюк. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 320 с.

7. Ільїн А.І. Планування на підприємстві: Підручник. – Мн.: Нове знання, 2004. – 5 вид., стереотип. – 635 с.

8. Карпов А.Е. Бюджетування як інструмент управління. – М.: Результат і якість, 2007. – 531с.

9. Медведєва, Е.В. Бухгалтерська модель управління по центрам відповідальності на підприємствах сфери послуг / Є.В. Медведєва, Л.А. Насакин // Вісник Інжекона. Серія: Економіка. – 2009. – № 2. – Т. 29. – С. 127-133.

10. Онищенко С. Бюджетування в системі фінансового управління підпріємством // Бухгалтерський облік і аудит (укр.). – 2006. – С. 42-52.

11. Шепеленко Г.І. Економіка, організація і планування виробництва на підприємстві: Навч. посібник для студентів економічних факультетів і вузів. – 6-е вид., доп. і переробл. – Ростов-н/Д: МарТ.

Переглядів анотації: 85
Завантажень PDF: 713
Опубліковано
2016-12-27