Людський потенціал та стратегічна мета розвитку економічної системи


  • V. Kubiniy Ужгородський національний університет»
Ключові слова: стратегічна мета, людський потенціал, стратегічне управління, розвиток, конкурентоспроможність, економічна система

Анотація

Статтю присвячено проблемі взаємозалежності стратегічної мети, стратегічного потенціалу, в тому числі людського потенціалу, в забезпеченні ефективного стратегічного управління. Показано, що мета є вектор розвитку потенціалу і через мотивуючу роль впливає на активізацію стратегічного потенціалу. Виділено чотири типи стратегічного управління і обґрунтовано, що найбільш гармонійно стратегічна мета і потенціал взаємодіють в умовах інтерактивного менеджменту.

Посилання

1. Колесніков Б. Співвідношення понять «цілепокладання», «планування» і «прогнозування» в державному управлінні / Б. Колесніков, О. Саєнко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2013. – Вип. 3. – С. 1319 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_3_4

2. Мармаза О. Концептуальний підхід до змісту поняття «ціле покладання» в стратегічному управлінні // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 89. – С. 7982 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_89_30

3. Кутідзе Л.С. Визначення стратегічних домінант ефективного використання експортного потенціалу регіону // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11. – С. 5358. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_ 2014_11_10

4. Булгакова Л.Н. Управление экономическими системами / Л.Н. Булгакова, Д.А. Дурдыева // Электронный журнал. Режим доступа http://uecs.ru/marketing/item/ 240420131007072758

5. Корчагина Е.В. Методы оценки устойчивого развития региональных социальноэкономических систем // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 1(41).

6. Отенко І.П. Ключові елементи стратегічного потенціалу підприємства / І.П. Отенко, О.С. Даневич // Бізнес Інформ. – 2014. – № 9. – С. 302307. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_9_53

Переглядів анотації: 78
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2016-12-26