Аграрний сектор економіки закарпатської області: Оцінка сучасного стану та перспективи розвитку


  • K. Kudak Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України
Ключові слова: аграрний сектор, сільськогосподарське виробництво, особисті селянські господарства (ОСГ), фермерські господарства, господарства населення

Анотація

У статті здійснено аналіз та оцінку функціонування    аграрного сектору економіки Закарпатської області. Проведена порівняльна характеристику основних показників, що характеризують діяльність суб'єктів господарювання аграрної сфери Закарпаття та прикордонних до регіону країн ЄС. Визначено, що в даний час основними суб'єктами господарювання аграрної сфери Закарпатської області виступають господарства населення, що з часом повинні трансформуватися у фермерські господарства – основи функціонування сільськогосподарського виробництва європейських країн.

Посилання

1. Державна служба статистики України. – Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat. gov.ua/
2. Статистичний щорічник Закарпаття за 2013 рік / Державна служба статистики України, Головне управління статистики у Закарпатській області; за ред. Г.Д. Гриник. – Ужгород, 2014.
3. Eurostat regional yearbook 2014. Agriculture. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// ec. europa.eu/eurostat/documents/3217494/5786409/KSHA-14-001-11-EN.PDF

REFERENCES

1. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. [State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www. www.ukrstat.gov.ua. [in Ukrainian].
2. Hrynyk, H.D. (2014). Statystychnyy shchorichnyk Zakarpattya za 2013 rik. [Statistical yearbook of
Transcarpathia, 2013]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, Holovne upravlinnya statystyky u Zakarpat•s'kiy oblasti. – State Statistics Service of Ukraine, Department of Statistics in the Transcarpathian region. [in Ukrainian].
3. Eurostat regional yearbook 2014. [Agriculture]. www. ec.europa.eu/eurostat/. Retrieved from http://ec. europa. eu/eurostat/documents/3217494/5786409/KS-HA-14-
001-11-EN.PDF

Переглядів анотації: 88
Завантажень PDF: 110
Опубліковано
2015-05-31