Про взаємодію транспорту в морському порту


  • G. S. Makhurenko Одеський національний морський університет
  • Т. E. Chebanova Одеський національний морський університет
Ключові слова: морський порт, морський транспорт, залізничний транспорт, взаємодія транспорту

Анотація

Виробнича місія морського порту полягає у вирішенні двоєдиного завдання: з одного боку, порт організовують і здій-снюють дуже важливу виробничу функцію – процес перевалки вантажів; з іншого боку, – виконують функцію свого роду демпфера для «пом'якшення» недоліків в роботі суміжних видів транспорту, що накопичуються на стадії перевезення ванта-жів. У статті розглядається перша складова, пов'язана зі спільною обробкою залізничного і морського транспорту в процесі перевалки вантажу.

Посилання

1. Постан М.Я. Разработка и анализ динамической модели оптимизации взаимодействия транспортных потоков на портовом терминале [Текст] / М.Я. Постан, Ю.Ю. Крук // Восточно-Европейский Журнал Передовых Технологий. − 2016. − № 1/3 (79). − С. 19-23. doi:10.15587/1729 – 4061.2016.61154

2. Савельева И.В. Планирование перевозок в транспортно-экспедиторской компании / И.В. Савельева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. 3 (52). – Одеса: ОНМУ, 2015. – С.5-15.

3. Мурадьян А.О. Оптимизация процесса перевалки грузов в общетранспортных узлах [Текст] / А.О. Мурадьян // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 26 (1069).

4. Махуренко Г.С. О механизмах управления транс-портно-экспедиторской компании / Г.С. Махуренко, В.Ю. Коротницкий // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: 3б. наук. праць. − Вип. 2 (43). − Одеса: ОНМУ, 2013. − С.132-150.

5. Бурков В.Н. Как управлять проектами / В.Н. Бурков, Д.А. Новиков. – М.: Синтег, 1997. – 188 с.

Переглядів анотації: 95
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2016-03-23