Логістичний потенціал туристичних ресурсів українського причорномор’я


  • S. P. Onyshenko Одеський національний морський університет
  • A. K. Smarkalova Одеський національний морський університет
Ключові слова: логістичний потенціал, туристичні ресурси, вхідний туристопотік, Українське Причорномор’я

Анотація

У статті досліджуються особливості логістичного потенціалу туристичних ресурсів Українського Причорномор’я. Логістичний потенціал туристичних ресурсів розглядається з точки зору природи їх формування. Проводиться аналіз туристичної системи регіону та визначаються фактори, що впливають на ефективність туристичної діяльності. Окремо виділяються фактори які характеризують нестабільність логістичного потенціалу туристичних ресурсів Українського Причорномор’я.

Посилання

1. Mrnjavac E. et al. Logistics and logistics processes in a tourism destination // Tourism and hospitality management. – 2007. – Т. 13. – №. 3. – С. 531-546.

2. Янковенко В.А. Логистика в туризме: Учебно-ме-тод. пособие / [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://tempus.bseu.by/files_new1/20_2231_ logistik_v_turisme.pdf

3. Смирнов І.Г. Логістика туризму: Навч. посібник. − К.: Знання, 2009. − 444 с.

4. Гвозденко А.А. Логистика в туризме. − М.: Финансы и статистика, 2004.

5. Szoltysek J., Kozak Y. Logistic attractiveness of a region as an opportunity for international collaboration // Ekonomika: realii chasu (Economics: Time Realities). – 2011. – Т. 1. – №. 1. – С. 139-142.

6. Моргенштерн Р.С. Наступит ли эпоха белых паро-ходов [Электронный ресурс] Порты Украины, № 07 (79) 2008. Режим доступа: http://portsukraine. com/node/282

7. Линский Н. ХХI век: Украина и морской туризм / Н. Линский, Ю. Ларкин // Судоходство. – 2000. – № 11. – С. 20-21.

8. Стратегия економічного та соціального розвитку Одеської области до 2020 года (актуалізована). − Додаток до рішення обласної ради від 21 грудня 2015 року № 32-VII. [ Електроний ресурс] // Офіційний сайт. – Режим доступу: http://oda.odessa.gov.ua/ files/oda/dod_do_r_shennya_straten_ya_2020.pdf

9. Природа Одесской области. Ресурсы, их рациональ-ное использование и охрана. − К.: Вища школа, 1979. −144 с.

10. Михайлова Ю.В. Пассажирские перевозки: Учебное пособие. – Одесса: ОНМУ, 2013. – 325 с.

11. Пассажирские перевозки: Учебное пособие / А.Г. Шибаев, Г.Н. Сильванская, И.М. Петров; под. общ. ред. проф. А.Г. Шибаева. – Одесса: Фенікс, 2013. – 336 с.

12. Молодецкий А.Э. Современные особенности круизно-го туризма в Украинском Причерноморье / А.Э. Мо-лодецкий, С.Ю. Верстюк [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://dspace.onu.edu.ua:8080/ bitst-ream/123456789/1407/1/%D0%92%D0%B5%D1%81% D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E%D 0%9D%D0%A3%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%20% D1%82%2015%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%2010 _152-157%2b.pdf

Переглядів анотації: 107
Завантажень PDF: 138
Опубліковано
2016-03-01