Макроекономічні засади цілевстановлення механизмів державного регулювання в галузі морського транспорту


  • N. V. Pechersky Одеський національний морський університет
Ключові слова: ефективність, економічний розвиток, морський транспорт, державне регулювання, макроекономіка, цілевстановлення

Анотація

Обґрунтовується дуалістичність взаємовпливу регуляторних функцій держави та виробничої діяльності морської транспортної індустрії. Узагальнюється детермінантне наповнення категорії «державне регулювання розвитку морського транспорту». Розроблено класифікаційні групи цілей регуляторних державних функцій. Визначено основні цілі державного регулювання ефективного розвитку морського транспортного комплексу в макроекономічному аспекті.

Посилання

1. Базилевич В.Д. Макроекономіка: Підручник / В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2013. – 703 с.

2. Савченко А.Г. Макроекономіка: Підручник / А.Г. Савченко, Г.О. Пухтаєвич, О.М. Тітьонко. – К.: Либідь, 1999. – 208 с.

3. Гальперин В., Гребенников П., Леусский А., Тарасе-вич Л. Макроэкономика: Учебник / Общая ред. Л.С. Тарасевича. – СПб.: Экон. шк, 2004. – 400 с.

4. Кэмпбелл Р. Экономикс / Р. Кэмпбелл, К. Макконнелл, Л. Брю Стэнли. – М.: Изд. Республика, 2011. – 799 с.

5. Примачев Н.Т. Эффективность развития морской транспортной индустрии: Монография / Н.Т. Примачев, Н.Н. Примачева. – Одесса: ОНМА, 2014. – 374 с.

6. Морська доктрина України на період до 2035, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307.

7. Стратегічний план розвитку морського транспорту на період до 2020 року, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України 18 грудня 2015 року № 542.

Переглядів анотації: 94
Завантажень PDF: 47
Опубліковано
2017-03-07