Аналіз можливостей використання залізничних поромів ск «укрфері» для перевезення контейнерів


  • L. V. Shiryaevа Одеський національний морський університет
  • M. Shagina Одеський національний морський університет

Анотація

В статті аналізується сучасний стан організації поромних  перевезень судноплавної  компанії «Укрфері», запропоновані варіанти технології завантаження контейнерів на пором, розглянуто можливості використання залізничних (вантажних) поромів для перевезення контейнерів.

Посилання

1. Додін Є. В. Митні операції на морському транспорті посібник / Є.В. Додін; Одес. нац. юрид. акад. − Одеса: ЮриО. л-ра, 2001. − 93 с.

2. Єгоров Г.В., Ільницький І.А., Черніков Д.В. «Лінійка» поромів для Чорного моря // Порти України. − 2014. −№ 1 (133). − С. 50-57.

3. Третяк А.Г. Козир Л.А. Практика управління мор-ським судном. − М. 1988. − С. 58.

4. Котлубай М.І. Становлення морського транспорту в ринковому середовищі: Монографія / М.І. Котлубай; В.о. НАН України − Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2005. − 224 с.

5. Котлубай О.М. Економічний механізм розвитку тор-говельного мореплавання України: Автореферат дис. д-ра екон. наук/ О.М. Котлубай. – Одеса: Б. в., 2004. − 37 с.

6. Кутах Ю.А. Науково-методичне забезпечення прий-няття оптимальних рішень щодо стабілізації роботи поромних повідомлень / Ю.А. Кутах, І.С. Са-кунова. Екон.-мат. моделювання соц.-екон. систем: Зб. наук. ін. − 2003. − Вип. 7. − С. 5-28.

7. Нго Тієн Хионг. Визначення основних характеристик накатних суден. − Миколаїв. − 2013. − 24 с.

8. Бум на пороми: чи зможе українська компанія збе-регти лідерство в Чорному морі [Електронний ресурс]: Центр транспортних стратегій (офіційний веб-портал). − Режим доступу: http://cfts.org.ua/ articles/bum_na_paromy_smozhetJi_iikrainskaya_ kom-paniya_ sokhranitJiderstvo _у_chemom_more _501

9. Вантажоперевезення між країнами Чорноморського регіону переорієнтуються на пороми [Електронний ресурс]: Всеукраїнський інформаційно-рекламний тижневик. Вип. № 1(0241) 1/01/12. − Режим досту-пу: http://seatruth.eom/issues/_l/lmezhdu-stranami-cher-nomorskogo-regiona-pereorientiruyutsya-na-paromy. html

10. Морські ворота України: євроінтеграція та перс-пективи розвитку поромних переправ в Одеській області [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://informer.od.ua/news/morskie-vorota-ukrainy-evro-integraciy a-i-perspektivy-razvitiya-paromnyh- pereprav-v-odesskoj-oblasti

11. Офіційний сайт судноплавної компанії «Укрфері» [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www. ukrferry.com

12. Пороми Чорного моря [Електронний ресурс]: Офі-ційний Європейський портал про пороми. − Режим доступу: http://www.ferrylines.com/ en/ ferries/ black-sea

Переглядів анотації: 77
Завантажень PDF: 164
Опубліковано
2017-05-30