Ранжирування стратегічних цілей як основоположний елемент розробки стратегії судноплавної компанії


  • O. V. Vorkunova Одеський національний морський університет
  • N. V. Roshchina Одеський національний морський університет
  • A. I. Melay Одеський національний морський університет
Ключові слова: стратегія судноплавної компанії, ранжирування стратегічних задач, приватна стратегія, генеральна стратегія

Анотація

Систематизовано основні фактори впливу на вибір стратегічних альтернатив при розробці стратегії судноплавної компанії. Сформовано процес розробки стратегії судноплавної компанії, що враховує специфіку галузі. На основі методу ранжирування стратегічних цілей розроблено склад генеральної стратегії судноплавної компанії. Розроблено матрицю зв'язку приватних стратегій судноплавної компанії у складі генеральної стратегії.

Посилання

1. Ансофф И. Стратегическое управление / Под ред. Л.И. Евенко: Пер. с англ. − М.: Экономика, 1989. − 519 с.

2. Воркунова О.В. Формирование конкурентной стра-тегии судоходной компании Украины /О.В. Воркуно-ва // Экономические инновации. Проблемы (Совре-менный инструментарий) развития производствен-ной инфраструктуры: Сб. научн. труд. − Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2007. – № 32. − С. 166-175.

3. Підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств морегосподарського комплексу України: Монографія / В.В. Жихарєва, Н.В. Дубовик, Ю.О. Наврозова та ін.]. – Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016. – 239 с.

4. Рощіна Н. В. Основи програмно-цільового управління інноваційною діяльністю підприємств водного транспорту / Н. В. Рощіна // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Одеса, 2012. – Вип. 41. – С. 142-154.

5. Thompson A.A. jr., Strickland III A.J. Strategic mana-gement. Concepts and cases. − Irwin, Burr Ridge, 1993. − 494 p.

Переглядів анотації: 54
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2017-03-06