Управління якістю послуг транспортно-логістичних компаній


  • М. Matviienko Oдеський національний морський університет
  • V. Scherbina Oдеський національний морський університет
  • V. Bondarenko Oдеський національний морський університет
Ключові слова: Ключові слова: якість транспортно-логістичних послуг, управління якістю, базовий та додатковий рівень якості, критерії оцінки якості.

Анотація

У статті розглянуто концепції сервісу у логістиці, на основі яких запропоновано виділити базовий та додатковий рівень якості транспортно-логістичних послуг, досліджена залежність прибутку від якості послуг транспортно-логістичної компанії, розроблені етапи оцінки якості послуг транспортно-логістичних компаній.

Посилання

1. Беспалова Р. Підвищення якості транспортно-експедиторських послуг / Р. Беспалова: Стаття [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www. iteam.ru/ publications/ logistics/section_73/article_3509/
2. Галабурда В.Г. Методи оцінки якості транспортного обслуговування / В.Г. Галабурда // БТІ. – № 6. – 2003. – С . 8-14.
3. Горошко К.О. Світовий досвід розвитку логістичних підприємств / К.О. Горошко, О.М. Аляб’єва // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2016. – Вип. 3. – С. 72-74. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2016_3_15
4. Кучерук Г.Ю. Якість транспортних послуг: управління, розвиток та ефективність: Моногра- фія / Г.Ю. Кучерук. – К.: ДЕТУТ, 2011. – 208 с. 5. Майорова І.О. Проблеми ефективності управління якістю транспортно-експедиторського обслуговування / І.О. Майорова, О.С. Нечепуренко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб.наук.праць. – 2014. – Вип. 4. – С. 92-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/rmegt_2014_4_9
6. Матвієнко М.В. Основи економіки морського транспорту: Навч. посібник / М.В.Матвієнко, Ю.О. Наврозова, В.В. Щербина. – Одеса: ОНМУ, 2010. – 560 с.
7. Москвиченко И.М. Управление качеством транспортно-экспедиторского предприятия / И.М. Москвиченко, В.Г. Стадник // Економічні інновації: Зб. наук. праць. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. – Вип. 46. – С. 289-294.
8. Окландер М.А. Логістика: Підручник / М.А. Окландер. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.
9. Стаднік В.Г. Проблеми формування та управління якістю обслуговування в транспортно-експедиторських компаніях / В.Г. Стаднік, А.Г. Пятих // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Вип. 1(2). – С. 30-35. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_1(2)_8.
10. Федорко І.П. Європейські орієнтири забезпечення якості транспортно-логістичних послуг / І.П. Федорко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць – 2015. – Вип. 1. – С. 49-62. – Режим доступу: http:// nbuv. gov.ua/ UJRN/rmegt_2015_1_5.

Переглядів анотації: 362
Завантажень PDF: 257
Опубліковано
2017-05-29