Baldzhy, M., & Yaslynska, K. (2022). Досвід європейських країн у впровадженні екологічних інновацій в готельному бізнесі. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 2(79), 79-88. https://doi.org/10.31375/2226-1915-2022-2-79-88