Kubiny, V., Jugas, E., Kosovilka, T., & Jovbak, O. J. (2017). Конкурентоспроможнісь як телеологічний імператив економічного розвитку. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, (3(56), 128-137. Retrieved із https://daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/49