KUBINY, V.; JUGAS, E.; KOSOVILKA, T.; JOVBAK, O. J. Конкурентоспроможнісь як телеологічний імператив економічного розвитку. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, n. 3(56), p. 128-137, 30 mar. 2017.