Odnolko, V. Наукові засади організації процесу управління витратами на підприємстві готельно-ресторанної справи. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, Vol 2, no 79, May 2022, pp 89-03, doi:10.31375/2226-1915-2022-2-89-103.