Рік заснування: 1996.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 3969 від 21.01.2000 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 21505-11405 від 27.02.2015 р.

Фахова реєстрація у ВАК України: Пост. №1-05/709 від 09.06.1999.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Одеський національний морський університет.

Галузь науки: Управління та адміністрування, економіка.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

pISSN: 2226-1915. eISSN 2415-3893

DOI: http://dx.doi.org/10.31375/2226-1915

У збірнику наукових праць "Розвиток методів управління та господарювання на транспорті" подаються наукові праці вчених, які виконують дослідження у сфері економіки підприємства, менеджменту та маркетингу у галузях транспорту, рекреації, країнознавства та туризму, їх підприємств та організацій транспортної та туристичної інфраструктури, проблем економічної теорії, математичних методів та інформаційних систем в економіці.

Розглядаються різноманітні аспекти функціонування транспортної та туристичної галузей та їх підприємств і організацій, менеджменту морських вантажних та пасажирських перевезень, портової, сервісної, готельно-ресторанної та інших видів діяльності, підвищення ефективності підприємницької діяльності у галузях транспорту, рекреації, країнознавства та туризму.

Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів вчених ступенів, спеціалістів, які займаються розв’язанням проблем економіки, менеджменту, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, туризму та рекреації.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, категорії Б (економічні науки) (Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р., Додаток 1).

Спеціальності: 051 «Економіка»; 073 «Менеджмент»; 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 242 «Туризм».

ІНДЕКСУВАННЯ, РЕФЕРУВАННЯ ТА НАУКОМЕТРИКА