ISSN: 2226-1915

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Одеський національний морський університет.

Галузь науки: Управління та адміністрування, економіка.

Опубліковано: 2020-10-11

Articles