ISSN: 2226-1915

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Засновник: Одеський національний морський університет.

Галузь науки: Управління та адміністрування, економіка, туризм

Опубліковано: 2023-01-30

Articles